Yvonne Wilhelmina Henriette Van Baal

Førsteamanuensis nordisk språk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG N-216
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • van Baal, Yvonne

   (2020)

   Compositional Definiteness in American Heritage Norwegian.

   07 Gruppen.

 • Formidling
  • Lohndal, Terje; Natvig, David Albert; Putnam, Michael T.; Van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriette

   (2024)

   Comparing frameworks: A case-study of the syntax-morphology interface.

   Workshop On Morphology at Princeton (WOMP);

   2024-03-22 - 2024-03-23.

  • van Baal, Yvonne ; Lohndal, Terje; Natvig, David Albert; Putnam, Michael T.

   (2024)

   Comparing models of the syntax-morphology interface with heritage language data.

   PSU Morphology Circle;

   2024-04-15.

  • van Baal, Yvonne ; Solbakken, Hedda; Eik, Ragnhild; Lohndal, Terje

   (2024)

   Microvariation in grammatical gender: the loss of feminine across Norwegian dialects.

   Microvariation and Microchange in the Scandinavian Languages;

   2024-05-14 - 2024-05-16.

  • Solbakken, Hedda; Van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriette; Eik, Ragnhild; Lohndal, Terje

   (2024)

   The loss of feminine gender: Determiners and possessives across Norwegian dialects.

   32nd Conference of the Student Organisation of Linguistics in Europe (ConSOLE32);

   2024-01-17 - 2024-01-19.

  • Solbakken, Hedda; Eik, Ragnhild; Van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriette; Lohndal, Terje

   (2024)

   Gender vs. declension class: A comparison of feminine markers on determiners and possessives.

   ForMAAL;

   2024-03-21.

  • Solbakken, Hedda; Eik, Ragnhild; Van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriette; Lohndal, Terje

   (2024)

   Ivar Aasen anno 2024: Storskalainnsamling av språkdata.

   ISL-dagen 2024;

   2024-05-29.

  • Solbakken, Hedda; van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriette

   (2023)

   Språk i endring: Hvordan og hvorfor?.

   Gjesteforelesning;

   2023-01-31.

  • van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriette

   (2023)

   The linguistic perspective: Gender as a grammatical category.

   8. mars ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap;

   2023-03-08.

  • Van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriette

   (2023)

   Acceptability judgments in moribund heritage languages: mitigating the challenges..

   14th Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA);

   2023-10-05 - 2023-10-07.

  • Solbakken, Hedda; Van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriette; Eik, Ragnhild; Lohndal, Terje

   (2023)

   Loss of feminine gender forms: A cross-dialectal study of Norwegian determiners and possessives.

   CreteLing Poster Conference;

   2023-07-20.

  • van Baal, Yvonne; Solbakken, Hedda

   (2022)

   Språk i endring: Hvordan og hvorfor?.

   Gjesteforelesning;

   2022-01-21.

  • Solbakken, Hedda; van Baal, Yvonne

   (2022)

   Språk i endring: Hvordan og hvorfor?.

   Gjesteforelesning;

   2022-01-28.

  • van Baal, Yvonne; Solbakken, Hedda; Eik, Ragnhild; Lohndal, Terje

   (2022)

   Change in grammatical gender: First results from Trondheim and Kristiansand.

   AcqVA lunch;

   2022-03-02.

  • van Baal, Yvonne; Solbakken, Hedda; Eik, Ragnhild; Lohndal, Terje

   (2022)

   "Et flagg - den står på stranda". Funny pronouns and how we (not yet) understand them.

   Skogselskapet;

   2022-04-26.

  • Solbakken, Hedda; van Baal, Yvonne; Eik, Ragnhild; Lohndal, Terje

   (2022)

   Feminine gender across Norwegian dialects: ​Articles and possessives.

   AcqVA Retreat;

   2022-04-27 - 2022-04-29.

  • van Baal, Yvonne; Solbakken, Hedda; Eik, Ragnhild; Lohndal, Terje

   (2022)

   Endring i grammatisk kjønn på tvers av generasjoner og steder.

   Møte om norsk språk (MONS) 19;

   2022-11-23 - 2022-11-25.

  • Eik, Ragnhild; van Baal, Yvonne; Lohndal, Terje

   (2021)

   Sier du "en bok" eller "ei bok"?.

   NTNU Samfunn, språk og kultur blogg.

  • van Baal, Yvonne; Natvig, David

   (2021)

   Introduction to the special issue on Heritage languages & Bilingualism.

   Nordic Journal of Linguistics.

   ISSN 0332-5865.

   Volum 44.

   Hefte 2.

   s.99-102.

   DOI: 10.1017/S0332586521000172

  • van Baal, Yvonne; Natvig, David Albert

   (2021)

   Ka e de mot avleiing: Derivational morphology in American Norwegian.

   Workshop on Immigrant Languages in the Americas;

   2021-10-06 - 2021-10-09.

  • van Baal, Yvonne; Natvig, David

   (2020)

   Call for Papers: NJL Special Issue: Heritage Languages and Bilingualism.

   Nordic Journal of Linguistics.

   ISSN 0332-5865.

   Volum 43.

   Hefte 1.

   s.1-2.

   DOI: 10.1017/S0332586520000025

  • Van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriëtte

   (2017)

   Compositional Definiteness in Heritage Norwegian.

   AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics;

   2017-09-06 - 2017-09-08.

  • Van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriëtte

   (2017)

   Compositional Definiteness in Heritage Norwegian: Insights from a translation task.

   8th Workshop on Immigrant Languages in the Americas;

   2017-10-12 - 2017-10-14.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Lohndal, Terje; van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriette; Eik, Ragnhild; Solbakken, Hedda

   (2023)

   "Replication Data for Grammatical Gender in Norwegian Dialects: Variation, Acquisition and Change (GenVAC)".

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway