Zhixin Yu

Professor i naturgassteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
KE E-383
Publikasjoner