230 fysikere samlet ved UiS på Confinement-konferansen (ConfXV)

Quark confinement and the Hadron spectrum-konferansen samlet 230 forskere til foredrag og samtaler om de minste byggesteinene i universet.

Publisert Sist oppdatert
En gruppe forskere samlet i en aula.
Med 230 deltagere fra hele verden, valgte arrangøren munnbindpåbud når alle var samlet innendørs. Foto: Kjersti Riiber

230 deltakere fra 29 land var samlet i Stavanger 1. til 6. august. I tillegg fulgte mange konferansen digitalt. Konferansen med navnet Quark confinement and the Hadron spectrum tar for seg elementærpartikkelfysikk, den delen av fysikken som handler om de aller minste byggesteinene i naturen. Med totalt 24 plenumspresentasjoner og 170 parallelle foredrag presentert i åtte parallelle sesjoner, dekket konferansen bredt.

Vidt spenn

De ulike sesjonene dekket en rekke emner. Flere sesjoner fokuserte på den mikroskopiske verden og tok sikte på å svare i detalj på hvordan kvarkpartiklene inne i protoner og nøytroner oppfører seg under ulike forhold (i verden rundt oss eller kort tid etter big bang). Andre sesjoner så nærmere på makroskopiske fenomener, for eksempel kollisjonen av nøytronstjerner (de tyngste astrofysiske objektene som er kjent) og hvordan vi kan lære om det tette nøytronstoffet i kjernen av disse stjernene. I tillegg diskuterte forskerne såkalte presisjonseksperimenter. Disse eksperimentene prøver å finne små avvik mellom spådommer fra etablert teori og natur for å finne ut hvor vi trenger å forbedre forståelsen av den mikroskopiske verdenen. En siste sesjon var viet til moderne dataanalysemetoder inkludert maskinlæring i sammenheng med høyenergipartikkelfysikk.

Stjerneforskere

Blant de mest profilerte foredragsholderne var:

  • Dam Thanh Son (University of Chicago), vinner av Dirac-medaljen 2018. Han snakket om teoriframgang for å beskrive svært tunge elementer.
  • Zoreh Davoudi (University of Maryland), vinner av Ken Wilson Award 2018. Tok for seg hvordan kvantedatamaskiner kan forbedre simuleringer innen kjernefysisk fysikk.
  • Kenta Itahashi (RIKEN Japan), vinner av 2020 RIKEN EIHO-prisen. Rapporterte om en nylig presisjonsmåling som involverer såkalte pionpartikler.
  • Susan Gardner (University of Kentucky), vinner av Kirwan Memorial Prize 2022. Hun snakket om hvordan en bedre forståelse av kvarkpartikler kan hjelpe oss å avsløre hva mørk materie er.
  • Alexander Rothkopf (Universitetet i Stavanger), vinner av Lyses forskningspris 2019. Rothkopf snakket om den såkalte inverse problemutfordringen, som berører mange ulike forskningsfelt.