Kvarker til folket

Vil du lære mer om de minste byggesteinene i naturen? UiS har invitert tre av verdens fremste fysikere til å fortelle mer om hvilken rolle de minste elementærpartiklene spiller, og om de sterke kreftene som binder dem sammen.

Published Sist oppdatert
Eckhard Elsen, CERN
Eckhard Elsen, forskningsdirektør ved partikkelfysikklaboratoriet CERN i Sveits. Foto: CERN

Denne sommeren arrangerer Institutt for matematikk og fysikk en internasjonal konferanse. Fra 2. til 6. august 2021 vil fysikere fra hele verden møtes på A Virtual Tribute to Quark Confinement & Hadron Spectrum. Tema for konferansen er partikkelfysikk.

– Som fysikere ønsker vi å få kontakt med "vanlige folk" og tenne deres interesse for denne typen grunnforskning. Det er dette vi jobber med til daglig her på UiS, og nå vil vi gjøre vitenskapen mer tilgjengelig for folk flest, sier Alexander Rothkopf, førsteamanuensis i fysikk ved UiS .

Første skritt på veien mot å gjøre kvarker mer tilgjengelig er en serie populærvitenskapelig foredrag.

– Vi har invitert en trio av verdensledende fysikere til å fortelle oss om partikkelfysikk. De bruker et hverdagslig språk som alle kan forstå, sier Rothkopf.

Hva skjer på CERN?

Den første foredragsholderen er Eckhard Elsen, forskningsdirektør ved det ledende partikkelfysikklaboratoriet i Europa, CERN i Sveits. Norge har vært en del av CERN siden starten i 1953.

– Faktisk bidrar Norge til forskningen på CERN med en betydelig sum penger hvert år. Mange forskere i Norge bidrar til arbeidet deres, noe som gjør Norge til en del av suksesshistorien til CERN. Foredraget til Eckhard Elsen er en flott mulighet for publikum til å få vite hva noen av skattepengene deres går til, sier Alexander Rothkopf.

Elsen vil gi publikum en oversikt over noe av forskningen som skjer ved CERN. Laboratoriet er kjent for sitt arbeid med å undersøke egenskapene til grunnleggende partikler, ved hjelp av verdens største og mest komplekse vitenskapelige instrumenter. Én av deres viktigste prestasjoner er oppdagelsen av Higgs boson, en elementærpartikkel i standardmodellen for partikkelfysikk.

Fysikerne forlater boblen sin

– Hvis du ikke kan følge disse foredragene, har vi mislyktes. Vi ønsker å forlate "forskningsboblen" og tilby noe interessant til publikum, uttaler Rothkopf om de planlagte populærvitenskapelige foredragene. Målet er at alle som har gått på videregående skole skal kunne følge foredragene.

Siden grunnforskning ikke umiddelbart er anvendbart i form av fysiske produkter, tar det ofte flere tiår før den har en direkte innvirkning på folks hverdag.

– Men når den først gjør det, fører det ofte til raske framskritt, som var tilfelle med for eksempel transistoren, laseren eller partikkelterapi for kreftbehandling, sier Rothkopf.

Partikkelfysikk kan hjelpe oss med å finne svar på noen av menneskehetens store spørsmål, som hvordan universet ble til og hva vi mennesker er laget av. Gjennom de populærvitenskapelige foredragene håper arrangørene å gi publikum innsikt i noen av svarene fysikken kan gi.

– Menneskeheten har gjort store framskritt ved å se nærmere på byggesteinene i naturen. Hva er et molekyl? Hva skjer inne i et atom? Finnes det noe som er enda mindre enn kjernen i et atom? Disse tingene er viktige å forstå. Konferansen vår belyser naturens minste byggesteiner fra mange ulike vinkler. Forskere bidrar med ideer, diskuterer med kollegaer og drar hjem med nye impulser, sier han.

Fra laben til folket

A Science Outreach Program by the 2021 Virtual Confinement Conference at UiS.

Mange av eksperimentene i grunnleggende fysikk involverer partikkelakseleratorer. Utviklingen i feltet har gått fort, og påvirker mange av de teknologiske løsningene vi bruker i hverdagen.

– Når du vet hvordan du bygger en akselerator for høyenergifysikk, kan du bruke den samme teknologien andre steder. I dag finner du akseleratorer på kreftavdelingene på sykehus. Partikkelfysikkteknologi brukes også av sikkerhetsvakter ved havner, som kan sjekke containere for eksplosiver uten å åpne dem. Du kan til og med bruke denne teknologien til å se på aktive vulkaner eller innsiden av pyramider, sier Rothkopf.

Eckhard Elsen er den første foredragsholderen på programmet (2. august), etterfulgt av Chris Quigg (4. august) og Zhongbo Kang (6. august).

Chris Quigg går gjennom de minste byggesteinene i materien, partikler som overraskende nok oppfører seg ganske enkelt, sammenlignet med de komplekse mønstrene vi finner rundt oss. Nøkkelen til enkelheten i den mikroskopiske verden ligger i et konsept som kalles symmetri. Chris Quiggs presentasjon gir deg en innføring i symmetribegrepet.

Zhongbo Kang forklarer hvordan fysikere i det 20. århundre begynte å forstå at det eksisterer en kraft i universet. En sterk kraft som holder kjernene til atomer sammen, og som gjør at verden er som den er.