UiS-forskere i partikkelfysikk og kosmologi får forskningspris

Et ungt og ambisiøst forskningsmiljø som har bidratt til at UiS har posisjonert seg i det nasjonale og internasjonale landskapet i fysikk, er tildelt Lyses forskningspris for 2019.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsmiljøet for partikkelfysikk og kosmologi
Alex Nielsen, Anders Tranberg, Alexander Rothkopf, Germano Nardini og Aleksi Kurkela fikk overrakt prisen av Grethe Høiland i Lyse på UiS sin årsfest 29. oktober 2020. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Forskningsmiljøet for partikkelfysikk og kosmologi ved UiS er størst innen sitt fagområde på landsbasis. Med sitt arbeid med fundamentale problemstillinger innen teoretisk fysikk er de et av de tyngste grunnforskningsmiljøene ved UiS.

Det framhevet konserndirektør Grethe Høiland i Lyse da hun delte ut prisen, som består av diplom og et stipend på 50 000 kroner.

Fornøyd forskergruppe

– Vi er glade for å bli tildelt Lyses forskningspris. Avdelingen vår har vokst mye det siste tiåret og denne prisen anerkjenner vår vitenskapelige innsats både nasjonalt og internasjonalt, sier førsteamanuensis Alexander Rothkopf på vegne av forskningsmiljøet for partikkelfysikk og kosmologi ved UiS.

Gruppen består primært av professorene Anders Tranberg og Tomas Brauner, og førsteamanuensene Alexander Rothkopf, Germano Nardini, Alex Nielsen og Aleksi Kurkela.

Sammen med professor Anders Tranberg, forklarer Rothkopf hva forskningsmiljøet jobber med:

– Dagens forskningsfront innenfor fundamental-fysikken er studiet av materie ved ekstrem temperatur og tetthet, som finnes inne i kompakte stjerner, og som skapes eksperimentelt ved store partikkelakseleratorer. Vi benytter også nye observatorier til å studere helt ekstraordinære gravitasjonsfenomener, som kollisjoner mellom sorte hull og universets historie.

Nyter stor anerkjennelse

Juryen legger i begrunnelsen vekt på at gruppen på kort tid har bygget et sterkt forskningsmiljø som nyter stor anseelse. De organiserer konferanser og samarbeider med toneangivende internasjonale forskere om større forskningsprosjekter.

Forskningsmiljøet søker aktivt om ekstern og intern finansiering av sine forskningsaktiviteter og har fått tilslag på store prosjekt innen prestisjetunge program som Toppforsk, Fripro og Romforsk i regi av Norges forskningsråd.

Juryen framhever også at forskningsgruppen er verdsatt av Institutt for matematikk og fysikk, både i form av faglige bidrag og ved å spre positiv energi og inspirere kollegaer. I tillegg til omfattende faglig aktivitet, bidrar forskerne til instituttets generelle faglige og sosiale utvikling.