Arbeidslivportalen

Arbeidslivsportalen (ALP) er et nasjonalt samhandlingsverktøy for å administrere studentpraksis.

Published Endret
Mann sitter ved kontorpult med PC og ark i hendene

Den kan benyttes av både praksisadministrasjon og ansatte på UiS, studenter og praksissteder, men bruken av portalen vil være forskjellig. Målet med tjenesten er å forenkle og bedre informasjonsflyten mellom de tre partene som er involvert i praksisstudiet; studiested, student og praksissted. Du kan lese mer om Arbeidslivsportalen her. Den utvikles og driftes nasjonalt av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Ved Universitetet i Stavanger er det praksiskontorene ved den enkelte utdanning som har ansvaret for praksisgjennomføringen. Ved tekniske spørsmål ta kontakt med arbeidslivsportalen@uis.no

Ansatt ved praksissted

Arbeidslivsportalen samler opp arbeidsprosessene knyttet til organisering av praksis og optimaliserer informasjonsflyten mellom praksissteder, studiesteder og studenter. På praksisstedene vil det være tre hovedgrupper av brukere: administrator, praksiskoordinator og praksislærere, som hver vil ha ulike oppgaver de skal gjøre i Arbeidslivsportalen (ALP).

Før dere kan ta i bruk ALP må UiS ha invitert inn en praksisstedsadministrator. Denne får i etterkant en varselepost fra ALP. E-posten inneholder en lenke som administratoren må logge på med første gang. Administrator vil være ansvarlig for å invitere inn brukere til, og legge inn informasjon om, eget praksissted.

Vær oppmerksom på at alle som inviteres til ALP må bruke lenken i varseleposten og logge inn via ID-porten i løpet av 14 dager, ellers går invitasjonen ut.

Koordinatorer får ansvaret for å ta imot bestillinger på praksisplasser fra UiS, legge til veiledere på praksisaktiviteten og sende kapasitet tilbake.

Vær oppmerksom på at det er mulig å ha flere roller. Praksisstedsadministrator kan også være koordinator på en eller flere praksisaktiviteter.

Praksislærer bruker ALP til å se hvilke studenter de har fått tildelt fra UiS.

Her logger du inn til tjenesten. Merk: Bruk ID-porten når du logger inn som praksisstedbruker. Selv om du har feide-bruker i din institusjon, er ikke den koblet til ALP.

Praksisstedets oppgaver i ALP

Bruken av Arbeidslivsportalen kan være forskjellig avhengig fra enten utdanningen eller din rolle i praksisoppholdet. Noen funksjonaliteter i dagens modul er:

 • motta bestilling over behov for praksisplass og besvare din kapasitet
 • få oversikt over studenter som har et praksisopphold hos deg
 • få oversikt hvilke utdanningsinstitusjoner du samarbeider med
 • få oversikt over undervisere og veiledere for hver praksisperiode og hvilke studenter som ble veiledet
 • legg inn informasjon om deg selv og ditt praksissted

Universitetet i Sørøst-Norge har laget disse introduksjonsvideoene for praksisadministrator/-koordinator og veileder. Her får du informasjon om hvordan du legger inn og oppdaterer opplysninger om praksisstedet og deg selv. Som praksisadministrator kan du sjekke om de som skal være praksislærere og – koordinatorer er invitert til ALP. Du har også tilgang til å endre rettigheter til allerede eksisterende brukere.

Praksiskoordinators oppgaver i ALP er å motta bestillinger på praksisplasser fra UiS. Har det kommet inn bestillinger, sendes det ut en varselepost fra ALP i løpet av natten, hvor alle bestillinger som har kommet inn foregående dag er samlet.

Det kan være UiS har sendt dere viktig informasjon sammen med bestillingen. Det sjekker du ved å gå inn på praksisaktiviteten og åpne fanen Detaljer.

Etter at du har sendt inn kapasitet, vil UiS fordele studentene på praksissteder, tilegne dem underviser fra egen institusjon og veileder fra praksisstedet. Når det er gjort, deler de resultatet med dere slik at dere kan se hvilke studenter dere har fått.

Som koordinator har du tilgang til å registrere praksislærere og evt. Fleire koordinatorer på praksisaktiviteten. Du har også tilgang til å oppdatere/endre informasjonen om deg selv og legge til veiledere til studentene.

Her logger du inn til tjenesten.

Hva praksislærer kan bruke ALP til

Etter at UiS har fordelt studentene og tildelt dem praksislærere, kan du gå inn og se hvilke studenter du skal være veileder for.

Når du har logget inn i ALP får du en oversikt over hvilke studenter som er fordelt til ved å gå inn i på navnet ditt helt øverst i venstre meny. Er bestillingen fra UiS sendt for en praksisperiode i inneværende semester finner du en direkte lenke til praksisperioden på forsiden av ALP. I praksiskalenderen åpner du fanen Fordeling.

I introduksjonsvideoen for praksislærere får du nærmere veiledning om praksiskalenderen og fordeling av studenter.

Veiledninger

Her legger vi ut korte veiledninger for ny funksjonalitet i portalen.

Last ned fordelingsfanen

I praksisaktivitetene under fanen fordeling, kan man laste ned fordelingen med kontaktinformasjon til studentene. Her kan du se hvordan en laster ned csv filen for å importere til excel.

Ansatt ved UiS

Praksiskoordinator

Praksiskoordinator er personen som har ansvar for avtale kapasitet med praksissted, fordeling av studenter og legge til underviser/veileder. Sikt har som tjenesteleverandør opprettet egne nettsider med brukerveiledninger der du får en oversikt over de ulike trinnene du må gjennom i FS og Arbeidslivsportalen (ALP) i forbindelse med praksisarbeidet. Brukerveiledningene er delt inn i følgende fire hovedtrinn og dere finner detaljerte veiledninger til hvert av trinnene:

 • Hvordan komme i gang med Arbeidslivportalen
 • Brukerstyring og administrasjon
 • Praksisaktiviteter, klasser og krav
 • Bestillinger og fordeling

Logg inn med Feide.

Underviser

Hvordan finne de studenter du skal være veileder for?

Etter at praksiskoordinator har fordelt studentene på underviser, praksissted og veileder i Arbeidslivsportalen (ALP) kan du se hvilke studenter du har fått tildelt.

Merk: I ALP kalles veileder ved utdanningsinstitusjonen for underviser, mens veileder på praksisstedet kalles veileder.

Her finner du en oversikt over de praksisaktivitetene du er tilknyttet. Studentene finner du fordelt på fanen "fordeling" når du trykker på en praksisaktivitet. Merk at du også vil se studenter som andre er veiledere for. Ved å skrive inn ditt navn på underviser vil du filtrere bort de andre underviserne og få kun opp studenter du selv er tilknyttet. For å få opp kontaktinformasjon, klikk på navnet til studenten.

Hvordan registrere/endre informasjon om deg selv?

Du kan endre e-posten og telefonnummeret ditt i ALP. I tillegg har du mulighet til å legge inn informasjon om deg selv.

Nå får du opp en side som viser informasjonen som er registrert på deg. Du finner også både deg selv og kollegaer lagt i ALP under Min institusjon og fanen Kollega. Her må du klikke på navnet for å komme til siden for å gjøre endringer.

 • Klikk på Endre.
 • Legg inn evt. ny e-post/nytt telefonnummer
 • Legg inn eller gjør evt. endringer i tekst til Om meg
 • Klikk på Lagre.

Nederst på siden står det hvilket tilgangsnivå og hvilken rettighet du er registrert på, samt hvilke praksisaktiviteter du er knyttet til for inneværende studieår.

Student

Arbeidslivsportalen er en ny tjeneste, og studentpraksis utgjør den første modulen i portalen. Ta i bruk Arbeidslivsportalen for din praksis og les hva du kan gjøre.

Logg deg på ved å bruke Feide med samme brukernavn og passord som når du logger på Studentweb.

Se hvor du skal i praksis og når

Når utdanningsinstitusjonen har gitt deg plass på et praksissted kan du logge på Arbeidslivsportalen (ALP) og se hvor du skal i praksis:

1. Logg på ALP ved hjelp av Feide.

Bruk samme brukernavn og passord som når du logger på Studentweb.

2. Klikk på Vis aktivitet for praksisperioden. Den ligger på forsiden etter at du har logget inn.

Nå kommer du til en side som viser:

 • hvor du skal i praksis
 • hvem som er veilederen din på praksisstedet
 • hvem som er veilederen din fra UiS

Merk: Din veileder ved UiS kalles undervisere i ALP.

 • hvem som er praksiskoordinator ved utdanningsinstitusjonen
 • hvem som er praksiskoordinator/-veileder ved praksisstedet
 • hvilke andre studenter som skal i praksis på samme sted som deg

Praksiskoordinator ved UiS kan ha sendt generell informasjon til studenter via ALP. Om det er gjort, finner du informasjonen ved å skrolle litt ned på siden.

Hvordan sette opp en ønskeliste over praksissteder?

Hvis UiS har åpnet opp for bruk av ønskeliste, kan du selv sette opp en prioritert liste over hvor du ønsker å ha praksis:

1. Logg på ALP ved hjelp av Feide

Bruk samme brukernavn og passord som når du logger på Studentweb.

Er ønskelisten åpnet vil det i kolonnen Status stå at ønskelisten er tilgjengelig.

2. Klikk på Vis aktivitet

Klikk på Sett opp ønskelisten

Du får nå opp et vindu med litt generell informasjon om ønskeliste i praksis. Du kan hake av for ikke å få vist denne meldingen igjen.

Nå kommer du til en side med oversikt over hvilke praksissteder du kan velge mellom. For å lese om det enkelte praksissted klikk på Les mer.

Merk at ikke alle praksissteder har lagt inn informasjon om seg selv, så det kan være begrenset hva som står på siden.

Velg hvilke praksissteder du ønsker ved å klikke på Velg i prioritert rekkefølge

For å få en oversikt over praksisstedene du har valgt, klikk på Tilbake til ønskeliste oppe til høyre i bildet. Det er også her du enklest kan endre på rekkefølgen.

For å endre rekkefølgen på ønskene, klikk på ønsket du vil endre, hold museknappen inne og dra til ønsket prioritet.

Fra denne siden har du mulighet til å slette og endre ønskene dine helt fram til fristen har gått ut.

Når institusjonen har gitt deg praksisplass, kan du logge på ALP for å se hvor du skal i praksis.