Hopp til hovedinnhold

Samfunnsbyggeren

Forrige uke kom Tor Dahle med 40 millioner kroner til medisinutdanning ved UiS. Hans jobb bidrar ikke bare til store smil, men skaper også store verdier for samfunnet.

Publisert: Endret:
Å skape verdier og utvikle gode lokalsamfunn er det overordnede målet til Sparebankstiftelsen SR-Bank og leder Tor Dahle. Her med rektor Klaus Mohn til høyre. F(oto: UiS/Elisabeth Tønnessen)

De siste årene har Sparebankstiftelsen SR-Bank delt ut 450 millioner kroner til små og store prosjekter i regionen. Forrige uke kom den hittil største gaven – 40 millioner til etablering av medisinutdanning ved UiS.

Mange var rørt da gaven ble kjent, og rektor Klaus Mohn karakteriserte gaven som universitets- og samfunnsbygging av ypperste klasse.

– Jeg er privilegert som har en jobb som denne, sier daglig leder Tor Dahle, som sitter i førersetet for stiftelsen.

Har gitt 3000 gaver

Å skape verdier og løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn er den overordnede målsettingen til Sparebankstiftelsen SR-Bank. Siden stiftelsen ble opprettet i 2012, har 3000 organisasjoner, både kommunale og offentlige institusjoner, mottatt gaver fra stiftelsen.

Den 68 år gamle siviløkonomen, som kan skilte med lang karriere i SR-Bank, finner stor mening i jobben sin. Stiftelsen har et bredt nedslagsfelt, fra forskning på antibiotika-resistens og brystkreft til stipender til unge talenter og støtte til Turistforeningen for å motivere flere til friluftsliv.   

Dahle trekker også fram samarbeidet med Røde Kors som skal sikre at barn fra familier med svak økonomi skal få mulighet til å reise på ferie sammen med sine foreldre, på lik linje med jevnaldrende.

– Det betyr mye for oss å kunne bidra til samfunnet på flere felt. Det er mange som sliter og det gjør sterkt inntrykk når jeg ser at våre bidrag gjør hverdagen lettere og bedre for dem, sier Dahle.  

Retter seg særlig mot barn og unge

Stiftelsen han leder retter seg spesielt mot barn og unges oppvekstvilkår. De skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn med hovedfokus på barn og unge.

Stiftelsen støtter prosjekter som blant annet tar vare på det uorganiserte tilbudet til barn og unge i lokalmiljøet, som skaper gode sosiale nettverk og møteplasser. De støtter også prosjekter som går på barn og unges muligheter til å utvikle egen kompetanse, innovasjon og ferdigheter innen ulike felt. I tillegg prioriterer stiftelsen prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre.

– For oss er det også viktig å bidra til at barn og unge er fysisk aktive i sine lokalmiljø. Vi ønsker at prosjektene skal inkludere flest mulig, og spesielt de som mangler tilbud, forklarer Dahle.

Overskudd blir gaver

Sparebankstiftelsen SR-Bank er SpareBank 1 SR-Banks største eier, med en eierandel på 28 prosent. Det utgjør i dag verdier på om lag 6 milliarder kroner. I tillegg forvalter stiftelsen verdier på rundt 1,5 milliarder i aksjefond og rentepapirer. Overskuddet kan stiftelsen disponere til å dele ut gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland.

I 2020 har stiftelsen delt ut 116 millioner kroner. 60 prosent av pengene som deles ut, er på grunnlag av søknader og stiftelsen får rundt 1800 søknader i året.

40 prosent av midlene gis til prosjekter som Stiftelsen SR-bank selv definerer eller initierer ved selv å ta kontakt med organisasjoner eller institusjoner for å tilby støtte. Gavebeløpene varierer fra 10.000 kroner til den hittil største gaven – 40 millioner til medisinutdanning ved UiS.

Håper flere vil bidra til medisinutdanning

Etablering av medisinutdanning ved UiS møter målsettingen til Sparebankstiftelsen på mange måter. Ikke bare vil det gi gode og trygge studieplasser for unge, et medisinstudium vil også løfte regionen, skape varige endringer og bidra til store ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det er et prosjekt som betyr mye for UiS, SUS og næringslivet i regionen.

– Ved å være hovedkilden bak finansieringen, vil vi bidra til at økonomi ikke er et argument for ikke å legge medisinutdanning til UiS. Vårt håp er at gaven vil utløse midler fra andre. Det er mange gode krefter i regionen som jeg er sikker på at vil støtte opp om dette viktige prosjektet, sier Dahle.

For medisinutdanning til UiS er ikke bare et viktig prosjekt for regionen, men også for hele landet. Norge trenger at det utdannes flere leger i landet, og i Stavanger finnes et helsefaglig miljø og et universitet som er beredt til å ta imot medisinstudenter.

Slapper av med ski og golf

Selv bevarer samfunnsbyggeren god helse ved å gå på ski om vinteren. Med tre barn og seks barnebarn har han tilgang på hytte i Røldal.

Om sommeren er det golf som gjelder, og han er en ivrig spiller. I Stavanger, men aller helst i Portugal, hvor han har base i egen leilighet. Der finner samfunnsbyggeren roen i det han kaller «sitt paradis på jord».

Uhøytidelig leder

Dahle er kjent som en dyktig leder og beskrives som behagelig, trygg og raus. Fine ord som han setter pris på å få høre.

– For meg som leder er det viktig å gi medarbeiderne trygghet og frihet, gi både ansvar og utfordringer. Men først og fremst er vi et lag som jobber sammen, understreker han.

At han heller ikke tar seg selv så høytidelig, fikk kollegene bevis på da han danset ballett under en festival i banken. Selv om han ikke oppsøker slike anledninger, er Tor Dahle ikke redd for å by på seg selv for å spre glede og latter også i slike sammenhenger.