Sensory Books-prosjektsamling høsten 2022

Tverrfaglige og tverrsektorielle teammedlemmer fra hele Europa samlet seg til et prosjektmøte for å diskutere den siste utviklingen, milepælene og målene for forskningsprosjektet "Sensory Books". Samlingen ble holdt 18. oktober 2022 på Hotel Victoria i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert
Victoria samling

Den distinkte ekspertisen og teammedlemmenes varierte erfaringer ga verdifull innsikt i planlegging og utforming av de individuelle studiene som faller inn under prosjektparaplyen.

Prosjektsamlingen ble ledet av professor Natalia Kucirkova som også fungerer som prosjektleder. Hun ønsket alle deltakerne velkommen og ga oppdateringer og en kort oversikt over hva som er oppnådd fra det overordnede prosjektets perspektiv. Natalia oppsummerte de publiserte artiklene, forskningskonferansene og kommende engasjementer og oppgaver som skal gjøres av teamet. Dette ble fulgt av et sammendrag av doktorgradsprosjektet til Radel James Gacumo, en stipendiat som utforsker de mulige fordelene med digitale barnebøker med lukt, og som har temaer knyttet til kjønn og identitet. Hans første delstudie bruker en todelt scooping-gjennomgang for å undersøke skjæringspunktet mellom kjønn, multisensoriske bøker og bøker med kjønnsmangfold.

Professor Adriana Bus, sammen med Dr Dieuwer Tan Braak, diskuterte den første arbeidspakken som involverer en standard metaanalyseprosedyre som analyserte litteraturen for å identifisere effekten av sensorisk engasjement ved lesing av digitale bøker. Analysen så spesielt på forskningsstudier som undersøker digitale bøker med interaktive funksjoner. Funnene fra analysen, angående fordelaktige interaktive funksjoner, går direkte inn i utformingen av testboken som testes i arbeidspakke 4.

Den andre arbeidspakken ble presentert av Dr Janine Campbell, som ledet analysen av den nasjonale spørreundersøkelsen av foreldres holdninger til sanselesing. Janine delte resultatene og implikasjonene og oppdaterte teamet om fremgang i samarbeidet med kollegene ved Lesesenteret knyttet til denne arbeidspakken. Undersøkelsesresultatene gir viktig innsikt i foreldres holdninger til sensoriske aspekter ved lesing, som teamet vurderte i forhold til lesekontekstene som barn typisk utsettes for hjemme.

Den tredje arbeidspakken som innebærer utstillingen Tre små griser ved Vitenfabrikken i Sandnes, er nå ferdigstilt, selv om utstillingen fortsatt er åpen for besøkende frem til desember i år. Utstillingen inkluderer luktbokser som har som mål å forsterke og engasjere barn i historien ved å følge en eventyrsti. Lotte Meeuwissen designet og skapte luktboksene til utstillingen og reflekterte under presentasjonen over lærdommene i prosessen. Et av de viktigste læringspunktene var sekvensen av å presentere de individuelle luktene og den strategiske plasseringen av boksene i utstillingen. Teamet diskuterte viktige sammenhenger mellom barns følelse av undring og lukthistorier.

Lotte har også jobbet med utformingen av de digitale luktebøkene som skal brukes i den fjerde arbeidspakken. Den fjerde arbeidspakken, som ledes av postdoktor Ingrid Løkken, tar sikte på å undersøke verdien av lukt for barns leseforståelse. Teamet diskuterte flere nøkkelpunkter i protokollen før eksperimentets design, inkludert sammenhengen mellom luktstimulering og historiens innhold; integrering av lukt i historien; passende testinstrumenter, fortelling/tekst og testprosedyrer.

Diskusjonen rundt lukteboken var hovedfokuset på gruppemøtet og på møtet med The Advisory Board som ble gjennomført i andre halvdel av samlingen. Natalia, Ingrid, Janine, Adriana og Laura deltok i en dialog med professor Charles Spence, en eksperimentell psykolog ved University of Oxford og professor Philip Dale, en ekspert på barnespråkutvikling ved University of New Mexico (begge er prosjektets Advisory board medlemmer). Samtalen fokuserte på detaljene i utformingen og mekanismen til den digitale lukteboken, for å sikre at materialet vil tjene sitt formål; å undersøke den potensielle verdien av lukt i barns leseferdighet. Det er fortsatt mange oppgaver som teamet må utføre, men samlingen bekreftet at de enkeltes medlemmers fokus stemmer overens prosjektets mål og tidslinjer. Det var givende å se teamets ambisjoner om å gi barn en transformativ leseopplevelse.

Skrevet av Radel James Gacumo and Natalia Kucirkova