Skal forske på risikokommunikasjon under pandemier fra et kjønnsperspektiv

Hvilken rolle spiller kjønn i kommunikasjonen under en pandemi? Det skal førsteamanuensis Hande Eslen-Ziya forsøke å finne svar på i ett av de to forskningsprosjektene om COVID-19-utbruddet som UiS skal lede.

Published Endret

Portrettbilde av Hande Eslen-Ziya.
Hande Eslen-Ziya skal lede arbeidspakke som skal forske på risikokommunikasjon under pandemien fra et kjønnsperspektiv.

– Kjønn burde være en kritisk faktor innen risikokommunikasjon, ettersom det er mange kjønnsrelaterte forhold, som vold i hjemmet, arbeidsdeling, tilgang til ressurser og relevant informasjon, sier Eslen-Ziya. 

Hun er førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for medie- og samfunnsfag, og fra juni 2020 skal hun lede arbeidspakken som skal forske på risikokommunikasjon under pandemi fra et kjønnsperspektiv. 

Eslen-Ziya setter spørsmålstegn ved hvilken rolle kjønn har spilt under de forholdene verden har stått overfor siden COVID-19-utbruddet, for hvordan menn og kvinner har oppfattet og reagert på informasjonen distribuert av myndighetene. Dette er noe arbeidspakken hun skal lede, vil gå nøye inn på. 

– Oppfatning av risiko kan muligens oppfattes ulikt på tvers av kjønnene som et resultat av flere faktorer. Vi kommer til å gjøre omfattende studier av ulike kjønnsdimensjoner, i arbeidet vårt, forteller Eslen-Ziya. 

Utforsker landsspesifikke variasjoner

Eslen-Ziyas arbeidspakke er en del av forskningsprosjektet “Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak”, som UiS nylig fikk innvilget finansiering til av Forskningrådet. 

– Målet vårt er å forbedre de internasjonale, nasjonale og lokale responsene til COVID-19 og styrke hvor forberedt vi er på krisesituasjoner, gjennom kommunikasjonsstrategier for helserisiko, forteller Eslen-Ziya. 

For å oppnå dette vil forskerne gjøre undersøkelser i Norge, Sverige, Tyskland, Sveits og Storbritannia. 

– Det sammenlignende perspektivet vil gjøre det mulig å studere og sammenligne de landsspesifikke variasjonene innen risikokommunikasjon, og hvilke effekter de har hatt, forklarer Eslen-Ziya. 

Prosjektet har allerede lyst ut tre postdoktor-stillinger, hvorav en av dem er knyttet til Eslen-Ziyas arbeidspakke. 

Alle arbeidspakkene i prosjektet:  

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik

Først publisert 29.05.2020