Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

Solheim er ein engasjert akademikar og kommunikator. Ho er professor i innovasjon og prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS.

Publisert Sist oppdatert

Marte C. W. Solheim

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er ein engasjert akademikar og kommunikator. Ho er ekspert rådgjevar knytt til innovasjon gjennom mangfald og inkludering.

Solheim er professor og prorektor for innovasjon og samfunn og ein ettertrakta foredragshaldar, særleg knytt til tematikken mangfald, inkludering og innovasjon.

Gjennom si forsking kombinerer Solheim innsikt frå organisasjonsteori, innovasjonsstudiar og økonomisk geografi. Ho er spesielt interessert i å forstå korleis innovasjon blir inspirert når ei rekkje ulike kunnskapar kryssar kvarandre, og dei kontekstuelle faktorane som påverkar denne assosiasjonen.

Solheim har studert samanhengen mellom ulike former for mangfald og ulike typar innovasjon og har særleg fokusert på rolla til utanlandsfødde arbeidstakarar og innovasjon & eksport, erfaringsbasert og utdanningsmessig mangfald og innovasjon, og mangfaldsleiing.

Ho er spesielt involvert i område som fordjupar seg i å forstå dei underliggjande mekanismane for mangfald, inkludering og tilhøyrsle for å fremja ein innovativ organisasjon.

Du kan lese meir om Solheim på hennar private nettside.

forsking

Publikasjonar

Publikasjonar av Marte C. W. Solheim.

Peer-reviewed publications

Deegan, J., Solheim, M.C.W., Jakobsen, S-E, and A. Isaksen (2021).: One coast, two systems: Regional innovation systems and entrepreneurial discovery in Western Norway - Deegan - - Growth and Change - Wiley Online Library

Eide, A-E., Solheim, M.C.W. and Alsos, G. (2021): Sjokkdigitalisering i krisetider (econa.no), MAGMA

Aarstad, J., Kvitastein, O.A., and M.C.W. Solheim (2021): External shocks and enterprises' dynamic capabilities in a time of regional distress - Aarstad - - Growth and Change - Wiley Online Library

Herstad, S.J., Solheim, M.C.W., and M. Engen (2021): Collected worker experiences, knowledge management practices and service innovation in urban Norway - Herstad - - Papers in Regional Science - Wiley Online Library

Solheim, M.C.W. and S.M. Moss (2021): Inter-organizational learning within an organization? Mainstreaming gender policies in the Swedish ministry of foreign affairs | Emerald Insight The Learning Organization.

Moss, S.M. and M.C.W. Solheim (2021):  Shifting Diversity Discourses and New Feeling Rules? The Case of Brexit | SpringerLink, Human Arenas.

Solheim, M.C.W., Boschma, R., and S.J. Herstad (2020): Collected worker experience and the novelty content of innovation, Research Policy.

Herstad, S.J., Solheim, M.C.W. and M. Engen (2019): Learning through urban labour pools: collected worker experiences and innovation in services, Environment and Planning A.

Solheim, M.C.W., and Herstad, S.J. (2018): "The Differentiated Effects of Human Resource Diversity on Corporate Innovation", International Journal of Innovation and Technology Management.

Solheim, M.C.W., and Fitjar, R.D. (2018): "Samanhengar mellom utanlandskfødd arbeidskraft og innovasjon: er det kjønnsmessige og geografiske skilnader? (The relationship between foreign-born workers and innovation: Are there gender and geographical differences?)". Søkelys på arbeidslivet.

Solheim, M.C.W, and Tveterås, R (2017).: "Benefitting from co-location? Evidence from the upstream oil and gas industry". Extractive Industry and Society.

Solheim, M. C.W. and Fitjar, R.D. (2016): "Foreign Workers Are Associated with Innovation, But Why? International Networks as a Mechanism". International Regional Science Review.

Solheim, M.C.W. (2016): "Foreign workers and international partners as channels to international markets in core, intermediate and peripheral regions". Regional Studies, Regional Science.

Publications

Brenna, L.R., and Solheim, M.C.W. (2018): "Hvordan lede mangfold?" (How to manage diversity?). Praktisk Økonomi og Finans.

RSA Regions Fostering Innovation Through Workplace Diversity, Marte C.W. Solheim (regionalstudies.org)

Research gate profile

For more information on her publications, please see her ResearchGate profile.

Formidling

Kronikkar og innlegg

På norsk og engelsk av Marte C. W. Solheim.

Utvalde på engelsk

Fostering Innovation through work place diversity

Disseminating your research does carry risks and can leave you vulnerable, but it is vital to developing the courage to use your voice

Immigrants help Norwegian companies to think differently

Utvalde Norwegian

Død over Dødtida, 2023. Rosenkilden

Arbeidsgleda stig når økonomien går dårleg, 2022, Stavanger Aftenblad

Snakk til ein framand, og bli gladare, 2022, Stavanger Aftenblad

Megatrendane som vil endre liva våra dei neste 20 åra, 2022, Stavanger Aftenblad – see english version here

Eit fjerde samfunnsoppdrag med Rune D. Fitjar, 2022, Khrono

Ei god rabine: i søken på dagens eldstad, 2022, Rosenkilden

I USA er tidsreise no mogleg, 2022, Stavanger Aftenblad

Det gode mangfaldet, 2022, Stavanger Aftenblad

Einsam og åleine? Gode arenaer for samhandling er avgjerande, 2022, Stavanger Aftenblad

Med Arne for likestilling, 2022, Stavanger Aftenblad

Tidene endrer seg, og det må Stavanger også! med Jason Deegan, 2022, Stavanger Aftenblad

Mangfold i Forsknings-Norge with AYF, 2021, Khrono

Ta forskernes mentale helse på alvor with AYF, 2020, Forskerforum

Nordmenns haldning til innvandring og innvandrarar stadig meir positiv, 2020, Stavanger Aftenblad

Migrant eller flyktning i Dagbladet

Mangfold i staben øker innovasjon og inntjening, spesielt utenfor byene, 2019, Stavanger Aftenblad

Mangfald er å bli invitert til festen, inkludering er å bli bydd opp til dans, 2019, Utrop

Debatt: Mangfold er viktigere enn likestilling with Loveleen Brenna, 2019, Bergens Tidende

Med mot til å meine i Forskarforum

Hvordan utenlandskfødte menn og mangfold bidrar til innovasjon, spesielt i bedrifter i distriktene, with Rune D. Fitjar, 2019, Stavanger Aftenblad

Hevnen til stadane vi forlot, 2018, Forskning.no

“Farmor- effekten” – om utanlandsk arbeidskraft og eksport, 2018, Rosenkilden

Erfaringsmangfald fører til nyskaping i Aftenbladet

Den viktige arbeidskrafta i VG

Ulik erfaring gir nye patent i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse

Ulike barn innoverer best i INNOMAG

Mangfold fremmer innovasjon i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse

Innvandring og Innovasjon på forskning.no

Innvandring og eksport på Aftenposten Viten

Innvandrere gjør norske bedrifter mer innovative i INNOMAG

Innvandring aukar innovasjonsevna i Aftenposten

Farmor-effekten i Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavanger

Innvandring bra for distrikta og i Aftenbladet

Flyktning, eg? i Aftenbladet

På Nebo Bjerg i Sunnmørsposten

Hevnen frå stadane vi forlot på forsking.no

Marte C. W. Solheim
Kontaktinformasjon

Mobil: (+47) 97 00 22 35 E-post: marte.solheim@uis.no Twitter: @MarteCWSolheim

PhD

Solheim forsvarte doktorgrada si "Innovation, Space, and Diversity" 27. januar 2017. Opponentar var professor Ron Boschma og førsteamanuensis Abigail Cooke. Rettleiaren var professor Rune Dahl Fitjar, og med-rettleiar var professor Ragnar Tveterås – begge ved senter for innovasjonsforsking og frå Handelshøgskolen ved UiS.