Spørsmål og svar om innsyn i personopplysninger

Published Endret

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja, dersom det er et studieadministrativt behov for det.

Ja, dersom den som spør er avhengig av opplysningene for å få utført sitt arbeid, for eksempel kontakte en vedkommende er veileder for.

Vær oppmerksom på at det å gi ut opplysninger til vitenskapelige kan ligge i grenseland dersom informasjonen som gis ut kan påvirke den vitenskapelige ansattes syn på studenten og eventuell karaktersetting. Informasjon om tidligere karakterer må således ikke gis ut uten samtykke fra studenten selv.

For masteroppgaver er hensynet til framtidig påvirkning av karaktersettingen mindre relevant, siden de fleste studentene er ferdige med studiene sine. Fakultetet avgjør om det av hensyn til kvalitetssikring av veiledningen er nødvendig/hensiktsmessig å gi veiledere tilgang til karakterer og ev. begrunnelser for studentene de selv har veiledet.

Nei, det er å anse som korrupsjon, det er straffbart og kan medføre oppsigelse.

Dersom man ikke er 100 % sikker på hvem studenten er må personen legitimere seg.

Nei

Ja, men man skal være skjermet for at andre overhører opplysningene som gis.

Det avhenger av hvem som spør, hvorfor de spør og om de har en lovhjemmel for å få opplysningene de etterspør.

Dersom de som spør har en lovhjemmel kan UiS svare.

Det avhenger av hvem som spør, hvorfor de spør og om de har en lovhjemmel for å få opplysningene de etterspør.

Dersom de som spør har en lovhjemmel kan UiS svare.

Det beste er at studenten selv logger seg inn på Studentweb.

Dersom det ikke er mulig for vedkommende å benytte Studentweb må studenten legitimere seg for å få informasjonen.

Nei. Bruk Studentweb.

Nei