Årlig sak til styret om studieporteføljen

På grunnlag av fakultetenes studieporteføljerapporter, styrets bestilling og fakultetsstyrenes vedak, behandler utdanningsutvalget og styret årlig sak om det systematiske kvalitetsarbeidet og arbeidet med utvikling og endringer i studieporteføljen.

Publisert Sist oppdatert
illustrasjonsbilde: dokument med graf på

Saken skal omhandle status og tiltak i kvalitetsarbeidet og studieporteføljeutvikling samt dimensjonering og opptak i studieprogrammene. Utdanningsutvalget gir tilrådning til styret om saken.

Årlig sak til styret om studieporteføljen

AnsvarRektor, prorektor for utdanning
DeltakereUtdanningsutvalget og universitetsstyret
TidspunktInnen 1. november
FrekvensÅrlig
FormålVurdering av, og beslutning om universitetets studieportefølje, endringer og dimensjonering av programmene.
DatagrunnlagStyrets sak om kvalitet i studieportefølje, gjennomgang og planlegging av studieplasser,Fakultetsstyrenes vedtak,Fakultetenes porteføljerapport og programrapporter,Resultater fra gjennomførte studentevalueringer aggregert til porteføljenivå,Utvalgte resultatdata,Tilrådninger fra utdanningsutvalget
DokumentasjonStyresak og vedtak om studieporteføljen, status og videre utvikling og dimensjonering av studieprogrammene.