Årlig styringsdialog mellom fakultet og rektor

Rektor gjennomgår årlig strategiske dialogmøter med fakultetene. Dialogene er en strukturert utveksling av informasjon, innspill og styringssignaler med tanke på langsiktig oppfølging av resultater og tiltak.

Published Sist oppdatert

illustrasjonsbilde. Mann gestikulerer i møte med laptop foran seg

Formålet med styringsdialogen er en gjennomgang av alle elementer i virksomhetsstyringen som inngår i universitetets planer og årsrapport, herunder fakultetets utvikling av studieporteføljen, resultatutvikling og kvalitetsarbeid. Dialogen inngår i grunnlaget for saksfremlegg for styret i saker om virksomhetsstyringen, herunder arbeidet med studieporteføljen og studiekvalitet.

Årlig styringsdialog mellom fakultet og rektor

AnsvarRektor, dekan, direktør for virksomhetsstyring og -utvikling
DeltakereRepresentanter fra rektorat og fakultetsledelse
TidspunktVår
FrekvensÅrlig
FormålGjennomgang av alle elementer i virksomhetsstyringen som inngår i universitetets planer og årsrapport, herunder fakultetets utvikling av studieporteføljen, resultatutvikling og kvalitetsarbeid
DatagrunnlagStyrets bestilling til fakultetene om utvikling av studieporteføljen, Utvalgte porteføljedata
FormDialog med strukturert utveksling av informasjon, innspill og styringssignaler om fakultetets kvalitetsarbeid og arbeid med studieporteføljen og dimensjonering av programmene.
DokumentasjonReferat fra styringsdialogen