Behov for tilrettelegging ved utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker at alle studenter skal ha de samme mulighetene til å reise på utveksling.

Publisert Sist oppdatert

Studenter på fjelltur

Har du en funksjonsnedsetting, lese- og skrivevansker eller en vedvarende sykdom som gjør at du trenger tilrettelegging i studiesituasjonen? Ikke la dette hindre deg i å reise på utveksling.

Dersom du har særskilte behov er det viktig at du informerer oss om dette tidlig i prosessen slik at vi kan sørge for at du får best mulig tilrettelegging under utenlandsoppholdet. Dette er spesielt viktig om du skal på praksisopphold. Du må også fremskaffe dokumentasjon på funksjonsnedsettelsen fra lege tidlig i prosessen. 

Videre er det viktig at du på et tidlig tidspunkt undersøker om du kan ta med deg nødvendige lege/ hjelpemidler til utlandet dersom de ikke er tilgjengelige i det landet du skal reise til.

Les om tilrettelegging på Erasmus+-utveksling.

Ta kontakt med Internasjonal seksjon via Utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen dersom du planlegger å reise på utveksling. Da kan vi sette opp en veiledningstime. Vi er underlagt taushetsplikt.