Tilrettelegging for studenter på Erasmus+-utveksling

Det er et mål at studenter med ulike funksjonsnedsettelser skal få ta del i Erasmus+ utveksling. Internasjonal seksjon ønsker å legge til rette for at også denne studentgruppen skal få reise på et utvekslingsopphold.

Published Sist oppdatert

Studenter med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom har ofte ikke de samme mulighetene som andre til å delta i utvekslingsaktiviteter. Erasmus+ har et spesielt fokus på at alle studenter skal få anledning til å reise på utveksling. UiS, i likhet med andre universitet og høgskoler som deltar i Erasmus+, har forpliktet seg til å legge til rette for personer med spesielle behov eller som har nedsatt funksjonsevne.

Gate i Nederland, folk og butikker

Lånekassen 

Du vil kunne søke om ekstra støtte for å dekke ekstrautgifter i forbindelse med utvekslingsoppholdet fra Lånekassen. 

Ekstra Erasmus+ stipend for tilrettelegging

"Erasmus tilleggsstipend er for studenter med nedsatt funksjonsevne med tilrettelegging. Det kan bevilges inntil 100 % finansiering til dekning av alle typer ekstrautgifter som ikke blir dekket av hjelpemidler/støtte studenten har krav på å ta med seg fra Norge. Det er studentens hjeminstitusjon som søker om midlene. Søknaden må dokumenteres med legeerklæring. Stipendet utbetales enten som månedlig fast sum eller etter dokumenterte utgifter" (Kilde: HK-dir). 

Månedlig tilleggsstipend for studenter med færre muligheter

Følgende studenter kan få innvilget et tilleggsstipend på € 250 ekstra per måned:

  • Studenter med barn under 18 år, uavhengig av om barnet er med på oppholdet. 
  • Studenter med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer som påvirker studiesituasjonen
  • Studenter med flyktningstatus

Du må hake av for at du ønsker "top-up for students with fewer opportunities" i stipendavtalen for å få tildelt tilleggsstipendet. Du vil deretter bli bedt om å dokumentere at du oppfyller et av de tre kravene, for eksempel ved å fremlegge legeattest. Kontakt Erasmus+ koordinator i Utvekslingveilederen for mer informasjon.

HK-dir. - Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Universitetet i Stavanger har anledning til å søke om ekstra midler fra HK-dir. Disse midlene skal dekke ekstrautgifter som IKKE blir dekket av offentlige hjelpemidler/støtte som student har krav på å ta med seg fra Norge. 

Stiftelsen Sophies Minde 

Stiftelsen Sophies Minde utlyser ett stipend som er øremerket studenter med bevegelseshemminger som tar bachelor- eller masterstudier. Stipendet kan også tildeles i forbindelse med utvekslingsopphold. Formålet med stipendet er å bidra til at flere studenter med nedsatt funksjonsevne tar høyere utdanning, samt å bidra til å lette gjennomføring av studiet. 

Internasjonal seksjon skal legge til rette for alle studenter som ønsker å reise på et utvekslingsopphold. Dersom du har et helseproblem eller nedsett funksjonsevne og er usikker på hvordan du kan gå fram for å gjennomføre et studieopphold i utlandet, kan du ta kontakt med Internasjonal seksjon i Utvekslingsveilederen for å få råd og hjelp i prosessen. Tidlig dialog og kartlegging av tilretteleggingsbehov er nøkkelen til et vellykket utvekslingsopphold. 

NB! Våre partnerinstitusjoner ber om å få tilsendt dokumentasjon på engelsk. Dersom du skal til et universitet innenfor Erasmus+ kan du søke om midler for å få dekket utgifter til en godkjent oversetter (Ta kontakt med Internasjonal seksjon). Du kan også høre med din fastlege om vedkommende kan utstede et brev på engelsk som bekrefter innholdet i rapporten som beskriver tilstanden din. 

University of Alicante i Spania  har et campusområde i fine og frodige omgivelser, som er særlig tilrettelagt for studenter med nedsett funksjonsevne. Universitetet har også et eget kontor som følger opp studenter med ulike typer tilretteleggingsbehov.