Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager (BBDPR4)

Praksis fjerde studieår knyttes til fordypning.

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet den aktuelle fordypningen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BBDPR4

Versjon

1

Vekting (Sp)

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i fordypningspraksis vil være forankret i den faglige fordypningen studenten har valgt for sitt studium i dette semester.

Læringsutbytte

Læringsutbytter vil være knyttet til det enkelte fordypningsfag

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 10 dager 1/1 10 Dager Bestått/ Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.  

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Praksis i barnehagen. Det skal gjennomføres praksisoppgaver og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer av emner etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto