Hopp til hovedinnhold

Introduksjon til hotelledelse BHO140

Kurset gir en teoretisk og "praktisk nær" introduksjon i hotell-ledelse, ledelses-utfordringer og hva som kjennetegner Hotell- og Restaurantnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Tema som inngår er betydningen av konseptutvikling, marked, hotell brands, segmenter/målgrupper, kundeopplevelser, gjestefilosofi, pris-strategi samt trender. I tillegg vektlegges sentrale lov-verk knyttet til bransjen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BHO140

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs er det forventet at studenten har økt innsikt/forståelse om Hotell ledelse. Det forventes blant annet grunnleggende ferdigheter innen: konseptutvikling, kultur, marked kommunikasjon, pris strategier (RevPar) samt lovverk som omhandler arbeidsmiljø, alkoholloven og lovverk knyttet til mat produksjon. 

Kunnskaper

 • Grunnleggende kunnskaper om lov-verket innen hotel/restaurant bransjen. Deriblant Arbeidsmiløloven (AML), Alkohol loven, Trygg Mat (Mattilsynet) samt Hoved og Tariff avtalen, Helse, Miljø og Sikkerhet (brann, førstehjelp, IK Mat etc.)
 • Grunnleggende kunnskap om viktigheten å lage/utarbeide unike hotell og restaurant konsepter (brands).
 • Grunnleggende kunnskap om forskjellen mellom produkt og tjeneste - og hva som gjør servicebransjen/hospitality unik.
 • Grunnleggende kunnskap om marked/segment/målgrupper i bransjen. Hvordan man kommuniserer med de ulike målgruppene er sentralt (f.eks sosiale media).
 • Grunnleggende kunnskap om Revenue Management (pris strategi/pris). Være i stand til å integrere ulike prisstrategier i en helhetlig tenking (Benchmarking, RevPar, ADR etc.).

Ferdigheter

 • Kan anvende det grunnleggende av lovverket i praksis (arbeidsmiljøloven, trygg mat)
 • Kan tegne og analysere verdikjeden, både fra gjest og matproduksjon
 • Kan segmentere grupper og definere/velge ulike målgrupper 
 • Kan arbeide i praksis med enkle nøkkeltall: Revenue Management.

Generell Kompetanse

 • Etter endt kurs forventes det at studenten har generell kompetanse om hotelldrift. Det forventes at han/hun har fått større innsikt om utfordringer i bransjen og hvilke faktorer som gjør bransjen unik.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer, en med fremføring
En obligatorisk oppgave i gruppe med fremføring må være bestått for å få adgang til eksamen i dette faget. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Annie Haver
Arbeidsformer
 1. Forelesninger (både digitalt og fysisk undervisning)
 2. Dialog i plenum
 3. Gruppe-diskusjoner
 4. Digitale øvelser (Canvas)
 5. Praktiske øvelser (Gruppe-innleveringer etc.)
 6. Oppgaveskriving samt gruppe presentasjoner (obligatorisk)
Åpent for
Hotelledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Ledelse og drift av hoteller og restauranter (BHO240) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto