Hopp til hovedinnhold

Finansregnskap BHO201

Kurset gir en generell innføring i finansregnskap for hotell- og vertskapsnæringen. Alle bedrifter må utarbeide finansregnskap, og som leder av virksomhet innen hotell- og vertskapsnæringen vil analyse og vurdering av regnskapstall være en sentral del av arbeidsområdet.

Emnet presenterer blant annet tema som generell regnskapsføring og avslutning av regnskap, sentrale lover som regulerer regnskapet, kontantstrømanalyse, skatteproblematikk og analyse av regnskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BHO201

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes det at studentene skal ha

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om grunnleggende bokføring.
 • Ha kunnskap om sentrale lover vedrørende regnskap
 • Ha kunnskap om utsatt skatt modellen
 • Ha kunnskap om kontantstrømanalyse
 • Ha kunnskap om analyse av regnskap

Ferdigheter:

 • Har ferdigheter i postering av økonomiske transaksjoner
 • Har ferdigheter i periodisering og avslutning av regnskap
 • Har ferdigheter i oppsett av kontantstrømanalysemodeller
 • Har ferdigheter i beregning av ulike forholdstall for analyse av regnskap

Generell kompetanse:

 • Etter endt kurs skal man inneha grunnleggende innsikt i finansregnskapet for hotell- og vertskapsnæringen.
 • Videre skal man kunne utveksle synspunkter og erfaringer med økonomer, noe som er spesielt viktig innen store kjeder med sentralisert økonomifunksjon.
 • Bruk av Excel i forbindelse med regnskapsrapportering og analyse av kontantstrøm
Innhold
Finansregnskap for vertskapsnæringen gir en innføring i bedrifters finansregnskap.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig(e) eksamen(er)

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/10 3 Timer A - F Godkjent kalkulator
Skriftlig eksamen 7/10 3 Timer A - F Godkjent kalkulator

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Morten Heide
Arbeidsformer
Forelesninger og gruppearbeid.
Åpent for
Hotelledelse y-vei Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av Universitetet i Stavanger og Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Finansregnskap for hotell og reiseliv (BHO280) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto