Hopp til hovedinnhold

Måltidsledelse BHO202

Faget inneholder planlegging og kunnskap omkring ledelse av måltider i ulike sammenhenger. Ha kjennskap til forskjellige faktorer som påvirker drift av ulike spisesteder, serveringsbedrifter også innenfor offentlig sektor. Hvor mat og drikke blir satt i et helhetsperspektiv både i privat og offentlig sammenheng. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BHO202

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • ha kunnskap om bruk av måltidet som sentral del i ulike situasjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om ulike driftsformer av driftskonsepter
 • ha kunnskap om matvareallergier, intoleranser og mat ved spesielle behov
 • ha kunnskap om matomsorg, spesialkost og sensorikk
 • ha kunnskap om grunnleggende menyer, service, og kostnadsbilde

Ferdigheter

 • identifisere og definere skjulte og synlige momenter for måltidet sine dimensjoner
 • kunne forstå og utvikle retter for gjester med spesielle behov (allergi, intoleranse, andre matrelaterte utfordringer)
 • ha forståelse for hvordan gjester kan påvirkes ved hjelp av måltidskunnskap forstå og benytte ulike måltidsaspekter i optimaliseringen av mat og drikke
 • identifisere og utvikle bærekraftige konsepter samt redusere matavfall

Generell kompetanse

Etter kursavslutning skal studenten ha kjennskap til:

 • ulike aspekter og dimensjoner ved måltider
 • konsekvensene for måltidsbransjen sine vilkår i takt med opp- og nedganger i konjunkturen
 • ha forståelse av måltidets rolle i ulike deler av måltidet i privat og offentlig sektor
 • budsjett, kalkyler og HMS
Innhold
Faget inneholder planlegging og kunnskapsoppbygging i forhold til ledelse av måltidet De ulike tema som blir valgt vil gi føringer for hvordan studenten utøver sin helhetlige måltidsforståelse med vekt på kompleksitet, design, planlegging og evaluering. Det krever forståelse for ulike aspekter ved måltidet, og man må kunne ta hensyn til kunder og beboere med behov for spesialkost, matvareallergier og intoleranser samt utøve matomsorg. Planlegge måltidsopplevelser for både store og små, og gamle og unge på spisestedet både i private og offentlige sammenheng. Kunnskap om meny utvikling er nødvendig. Fokus på kombinasjoner av mat og drikke med forståelse for sensoriske opplevelser utgjør en viktig del.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen og innleveringer i gruppe

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
2 obligatoriske innleveringer i gruppe 0/1 Bestått - Ikke bestått
Hjemmeeksamen i gruppe 1/1 2 Uker A - F

En 2 ukers hjemmeeksamen i gruppe.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske undervisningsaktiviteter/arbeidskrav må være bestått.

Inntil 2 individuelle obligatoriske innlevering skal bevise tilstrekkelig faglig fordypning til gjennomføringsfasen i grupper. Disse oppgavene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kai Victor Myrnes-Hansen
Arbeidsformer
Forelesninger i auditorium eller andre egnede plasser. Nettstøttet undervisning, diskusjon og veiledning utgjør også en del av arbeidsformene. Arbeidet foregår i grupper og individuelt. Man må delta på forelesninger, skrive rapporter og løse oppgaver. Gjesteforelesninger fra aktuelle personer med betydning innen restaurant, og forskningsområdet.
Åpent for
Hotelledelse y-vei Hotelledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Måltidsledelse (ÅRE140) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto