Hopp til hovedinnhold

Strategisk hotelledelse BHO285

Kurset gir en teoretisk innføring i Strategisk Ledelse og har til hensikt å gi økt kunnskap og ferdigheter innen strategisk tenkning, strategisk analyse og strategisk implementering. Kurset gir også en grunnforståelse for de komplekse iterative fasene i strategi-arbeidet.

Kurset omhandler 4 sentrale faser: a) Formulering av strategi (mål, visjoner etc.) b) Strategisk analyse (interne/eksterne forhold) c) Implementering av strategi samt d) Evaluering/kontroll av strategien. Strategisk ledelse handler om: valg,om å ta riktige beslutninger på rett tidspunkt samt analytisk forståelse av indre og ytre krefter slik som for eksempel bærekraftig utvikling som kan påvirke strategien/konkurransesituasjonen. Strategisk ledelse handler også om evne til å utvikle strategiske alternativer (for eksempel endre strategien) og hvorvidt man evner til å implementere og evaluere strategien.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BHO285

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av kurs er det forventet at studenten kan bidra til en kreativ og praktisk strategiprosess i organisasjonen. Med det forstås at de kan hjelpe til med å analysere interne ressurser og eksterne utfordringer i organisasjonen/bransjen samt implementere og evaluere strategiske valg/prosesser.

Det forventes økt kunnskap/innsikt innen:

 • Forstå betydningen av ledelses-perspektivet og strategisk ledelse 
 • Forstå strategi-arbeidet som en kontinuerlig iterativ prosess - hvor alle fasene er sentrale
 • Økt kunnskap om konsept (utvikling), visjoner, mål og forretningsidé
 • Økt innsikt for betydningen av strategisk verdiforankring: hvordan små justeringer kan påvirke/endre organisasjonens måltall/verdi (losjitall, RevPar.)
 • Økt innsikt i hvordan eksterne forhold (for eksempel bærekraftig utvikling) kan påvirke strategien
 • Økt kunnskap om implementering og evaluering av strategiprosessen

.Det forventes ferdigheter innen:

 • Konseptuell forståelse av Strategisk Ledelse, deriblant evne til å anvende teoretiske modeller i praksis.
 • Kan identifisere og drøfte strategiske utfordringer og foreta enkle strategiske valg
 • Basis-ferdigheter i utarbeidelse av strategidokumenter 
 • Kan verifisere sentrale barrierer som kan hindre strategiarbeidet
 • Kan bidra med å implementere strategiene i organisasjonen, og være med på å evaluere strategi prosessen

​Etter endt kurs skal studenten ha ferdigheter innen:

 • Kurset skal forberede studenten til å tenke og arbeide strategisk ut fra et ledelsesperspektiv. Sentrale ferdigheter er: analyse, implementering og evaluerings ferdigheter - samt det å forstå strategisk ledelse som en helhet 
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BHO140 Introduksjon til hotelledelse
Eksamen / vurdering

Skriftlig oppgave i gruppe eller individuelt og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig oppgave i gruppe eller individuelt 2/5 A - F
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer A - F

Skriftlig oppgave i gruppe på maks 4 studenter (karakter).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Skriftlige øvinger og muntlig presentasjon
Obligatoriske innleverings-oppgaver og aktiv deltakelse på e.g. Canvas må være bestått for å få avlegge eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Annie Haver
Arbeidsformer
 1. Forelesninger (inkludert noe digital undervisning)
 2. Dialog i plenum
 3. Gruppearbeid/diskusjoner
 4. Digitale øvelser (e.g. Canvas)
 5. Oppgaveskriving samt gruppe presentasjon
 6. Casebasert undervisning 
 7. Debatt basert undervisning

Det anbefales å følge forelesninger - og ta notater underveis i undervisningen. Kurset krever stor arbeidsinnsats, både under og etter forelesningene (Case må leses nøye før undervisning). Det må påregnes vesentlig arbeidsmengde pr. uke utover de 40 timene som undervisningen består av.

Åpent for
Hotelledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Planlegging og forvaltning av hotellbygg (NH0584) 6
Markedsføring (NH0854) 6
Planlegging og drift av hoteller og restauranter (BHO210) 10
Planlegging og drift av hoteller og restauranter (BHO260) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto