Hopp til hovedinnhold

Revenue management BHO307

Hospitality bransjen kjennetegnes av kompleks drift, høy grad av globalisering, lav lønnsomhet samt sterk konkurranse. Dagens kunder har en rekke valgmuligheter i form av ulike distribusjonskanaler som tilbyr transparente og konkurransedyktige priser. Viktige ledelses-forutsetninger for å lykkes i et fragmentert marked er å ha en genuin forståelse og kunnskap for Revenue Management. Formålet med Revenue Management handler om å bygge en felles intern forståelse for Revenue Management, kunne balansere etterspørsel og kapasitet, riktig beslutningstaking, samt fokus på å optimalisere effektiviteten av hotell-ressursene. Sentrale elementer i Revenue Management er god markedsforståelse, analyseforståelse samt kunnskap om viktige parametere/nøkkel tall som kan påvirke lønnsomheten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BHO307

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

  • Forstå den helhetlige betydningen av Revenue Management som verktøy/konsept
  • Forstå betydningen av analyse-arbeid knyttet til Revenue Management
  • Forstå betydningen av sentrale nøkkeltall for prisoptimalisering
  • Forstå hvordan enkle justeringer kan påvirke/endre organisasjonens måltall/måloppnåelse

Ferdigheter

  • Vise analyse-ferdigheter i anvendelse av ulike verktøy som for eksempel: Benchmarking Allianse og Compsett (viktige begreper: optimalisering, prising, kunder og «forecast»)
  • Vise praktiske ferdigheter i styring- og prognoser av servicebedrifter (Revenue Management)
  • Kunne identifisere og drøfte strategiske utfordringer og foreta strategiske valg i forhold til Markedet/Revenue Management
  • Kunne reflektere over interne forhold samt eksterne (markeds) forhold som kan hindre/fremme god lønnsomhet

Generell kompetanse:

  • Kurset skal forberede studenten til å tenke og arbeide strategisk ut fra et lønnsomhetsperspektiv i bransjen.
  • Kurset skal gi studenten analyse ferdigheter og det å anvende Revenue management som et helhetlig verktøy.
Innhold
I kurset arbeides det med Revenue Management på en teoretisk og praktisk måte.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BHO285 Strategisk hotelledelse
Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen i gruppe eller individuell 1/2 4 Uker A - F
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
En skriftlig oppgave i gruppe eller individuell, En presentasjon
Obligatorisk presentasjon av hjemmeeksamen må være bestått for å få avlegge skriftlig eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jinghua Xie
Arbeidsformer
Forelesninger og oppgaveøvinger.
Åpent for
Hotelledelse y-vei Hotelledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Revenue Management (BHO295) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto