Hopp til hovedinnhold

Molekylærgenetikk og bioinformatikk BIO230

Kurset gir en introduksjon til molekylærgenetikk, genregulering, cellesyklusregulering, samt grunnleggende metoder i genteknologi og bioinformatikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

BIO230

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Kurset starter med å gjennomgå prinsippene for klassisk genetikk i lys av nyere kunnskap om celledeling og kromosomer. Deretter gjennomgås oppbyggingen av gener og mekanismene for genekspresjon. Kurset beskriver videre de mest sentrale genteknologiske metoder, og gir en innføring i molekylærgenetiske prinsipper med hensyn til genregulering, genetisk variasjon og cellesykluskontroll. Moderne metoder for storskala studier av genomer og genekspresjon vil bli presentert. Det vil videre bli forklart hvordan definerte defekter i cellenes kontrollmekanismer kan føre til sykdom som for eksempel kreft. Grunnleggende metoder i bioinformatikk vil bli introdusert og brukt til praktisk oppgaveløsning.
Læringsutbytte
  • Forstå hvordan gener er oppbygd og mekanismene for genekspresjon.
  • Kjenne til prinsippene for sentrale genteknologiske metoder og metoder for kartlegging av genomer, genetisk variasjon og genekspresjon.
  • Forstå mekanismer for genregulering, både i prokaryoter og eukaryoter.
  • Kjenne til cellesyklusregulering og sammenhengen med kreftutvikling.
  • Ha innledende kunnskaper i bioinformatikk
  • Kunne bruke web-baserte bioinformatikk-verktøy til å løse konkrete oppgaver
Forkunnskapskrav
BIO100 Cellebiologi, KJE150 Generell kjemi
Anbefalte forkunnskaper
STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
To innleveringsoppgaver
To obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Oddmund Nordgård
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Studieprogramleder: Cathrine Lillo
Arbeidsformer
4 timer forelesninger per uke. Oppgaveløsning med datamaskin som hjelpemiddel.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi, bachelor i realfag Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø, bachelor i ingeniørfag Miljøteknologi, master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Genteknologi (MOT190) 5
Innføring i bioinformatikk (BBI100) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto