Immunologi (BIO250)

Emnet gir en innføring i det innate (medfødte) og adaptive (ervervede) immunsystemet, med hovedvekt på menneskets immunsystem. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BIO250

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet starter med en oversikt over immunsystemets oppbygning og funksjon. Det gis en forklaring av komplementsystemet og celler i det innate immunforsvaret, etterfulgt av en beskrivelse av B- og T-celleimmunitet (herunder immunologisk hukommelse og toleranse). Deretter beskrives forskjeller mellom slimhinneimmunitet og systemisk immunitet. Til slutt illustreres viktige kliniske aspekter, inkludert autoimmunitet, atopi og immunsvikt, samt immunmodulerende behandling i form av vaksiner, samt immunsupprimerende og immunstimulerende medikamenter.

Læringsutbytte

  • Forstå oppbygningen og hovedfunksjonene til immunsystemet
  • Forstå viktige forskjeller mellom det innate og det adaptive immunsystemet
  • Kjenne til funksjonene til innate immunceller og komplementsystemet
  • Kjenne til prinsippene bak produksjon av lymfocyttreseptorer, lymfocyttaktivering og klonseleksjon
  • Kjenne til funksjonene til B- og T-celler
  • Kjenne til hvordan immunsystemet samarbeider om å bekjempe en infeksjon
  • Ha innledende kunnskap om prinsipper for immunmodulering, herunder vaksiner, immunsupprimerende medikamenter og immunstimulerende medikamenter

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO100 Cellebiologi, BIO110 Anatomi og fysiologi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen består av flervalgsoppgaver.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jens Vikse

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjonsgrupper til sammen 4 t/uke. 

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Biologisk kjemi - master i realfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto