Hopp til hovedinnhold

Immunologi BIO250

Kurset gir en innføring i det innate (medfødte) og adaptive (ervervede) immunsystemet, med hovedvekt på menneskets immunsystem. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

BIO250

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold
Kurset starter med en oversikt over immunsystemets oppbygning og funksjon. Det gis en forklaring av komplementsystemet og celler i det innate immunforsvaret, etterfulgt av en beskrivelse av B- og T-celleimmunitet (herunder immunologisk hukommelse og toleranse). Deretter beskrives forskjeller mellom slimhinneimmunitet og systemisk immunitet. Til slutt illustreres viktige kliniske aspekter, inkludert autoimmunitet, atopi og immunsvikt, samt immunmodulerende behandling i form av vaksiner, samt immunsupprimerende og immunstimulerende medikamenter.
Læringsutbytte
  • Forstå oppbygningen og hovedfunksjonene til immunsystemet
  • Forstå viktige forskjeller mellom det innate og det adaptive immunsystemet
  • Kjenne til funksjonene til innate immunceller og komplementsystemet
  • Kjenne til prinsippene bak produksjon av lymfocyttreseptorer, lymfocyttaktivering og klonseleksjon
  • Kjenne til funksjonene til B- og T-celler
  • Kjenne til hvordan immunsystemet samarbeider om å bekjempe en infeksjon
  • Ha innledende kunnskap om prinsipper for immunmodulering, herunder vaksiner, immunsupprimerende medikamenter og immunstimulerende medikamenter
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BIO100 Cellebiologi, BIO110 Anatomi og fysiologi
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Emneansvarlig: Cathrine Lillo
Arbeidsformer
Forelesninger og diskusjonsgrupper til sammen 4t/uke. 
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi, bachelor i realfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Biologisk kjemi, master i realfag
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto