Bioteknologiske arbeidsmetoder (BIO520)

Emnet gir en praktisk innføring i, PCR, isolering av plasmider, bruk av restriksjonsenzymer, transformasjon av E.coli, produksjon av rekombinant protein og sterilteknikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BIO520

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir en teoretisk introduksjon med forelesninger og kollokvier der bakgrunn gjennomgås angående syntetisk biologi, flavonoider, og og diverse forsvarsmekanismer mot bakterier og virus gjennomgås for å forstå hvilken betydning disse prosessene har i metoder som nyttes i bioteknologi. Spesielle tema relatert til modellorganismer og kursansvarligs forskningsfelt gjennomgås. Emnet inneholder laboratorieundervisning der studentene benytter mutanter, anvender sterilteknikk, kjører PCR, isolerer plasmid, og produserer rekombinant protein som påvises etter separasjon på gel og immunoblotting.

Læringsutbytte

Studenten vil beherske grunnleggende teknikker som PCR, transformasjon av bakterier, plasmidrensing, produksjon av rekombinant protein, rensing og påvisning av proteinprodukt immunologisk. Studenten vil beherske sterilteknikk for dyrkning av modellorganismer in vitro, og enkel ekstraksjon og spektrofotometrisk analysemetoder. Studenten kjenner til metoder og anvendelser av syntetisk biologi og håntering av bestemte modell organismer. Studenten har øvelse i vitenskapelig rapportering.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Biokjemi og cellebiologi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieøvelser, rapportskriving med obligatorisk innlevering av rapporter

Gjennomføring av lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Obligatoriske arbeidskrav (innlevering, laboratorierapporter) skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato for å få adgang til eksamen.

Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på laboratorieoppgavene. Dersom en student ønsker å gjøre om lab, kan dette gjøres neste gang faget undervises.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Federico Fenaroli

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Dugassa Nemie-Feyissa

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

To timer forelesning med bakgrunnsstoff, lab-gjennomgang og diskusjoner i 12 uker og 6 timer laboratorieundervisning, rapportskriving i  6 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bioteknologiske arbeidsmetoder (MOT380_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - master i realfag
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto