Protein biokjemi (BIO580)

Protein biokjemi er et av de raskest voksende områder innenfor de biologiske fagene i dag. Dette emnet omhandler proteiners struktur og funksjon og gir studenten trening i et utvalgt sett med laboratoriemetoder og teknikker i protein biokjemi. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BIO580

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Fokuset i dette emnet er på strukturen og funksjonen til proteiner. Du lærer om biologiske, biokjemiske og biofysiske verktøy for å undersøke de strukturelle og enzymatiske egenskapene til proteiner. Du bruker proteindatabaser og programvare for å jobbe med proteiner i 3D. Du utarbeider de vitenskapelige konseptene og prinsippene som du kan bruke til å undersøke proteiner og deres biokjemiske reaksjoner i et eksperiment. Du lærer å sette opp og arbeide med laboratorieprotokoller, lage meningsfulle data og tolke resultatene dine.

Læringsutbytte

Kjenne til hvordan strukturen og funksjonen til proteiner dannes. Vite hvordan strukturen og funksjonen til et protein kan analyseres. Kjenne til vitenskapelige konsepter og prinsipper brukt i proteinforskning. Kjenne til nøkkelinstrumenter for proteinanalyse og hvordan de kan brukes i daglig laboratoriearbeid. Vet hvilken type data som genereres i et eksperiment og hvordan du tolker resultatet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig prøve og mappeinnlevering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve 4/5 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator
Mappeinnlevering 1/5 Bokstavkarakterer

Eksamen er en kombinasjon av flervalgs- og langsvarsoppgaver der en må anvende kunnskap. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieøvinger

1 dag med labøvelser pr uke i totalt 5 uker. Obligatoriske arbeidsoppgaver og innleveringer må leveres senest innen en uke etter siste laboratorieøving, med alle nødvendige utbedringer. Alle oppgaver må være godkjent av faglærer innen tre uker før eksamensdato for at studenten kan få adgang til eksamen.

Laboratorieøvinger skal fullføres på tidspunktene og i gruppene som er tildelt og publisert. Gyldig fravær på grunn av sykdom eller andre årsaker skal snarest meldes til lærerpersonalet. Ved gyldig fravær kan det være mulig å gjennomføre laboppgavene på andre tidspunkter, der det er avtalt med lærerstaben. Dette er ikke en rettighet.

Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på laboratorieoppgavene. Dersom en student ønsker å gjøre om lab, kan dette gjøres neste gang faget undervises.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Julie Nikolaisen

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Eli Drange Vee

Arbeidsformer

Forelesninger 4t i uka, og en obligatorisk lab. 

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Protein biokjemi (BIO540_1) 10
Protein biokjemi (MBI140_2) 10
Protein biokjemi, Protein biokjemi ( BIO540_1 MBI140_2 ) 25

Åpent for

Biologisk kjemi - master i realfag
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto