Næringsmiddelmikrobiologi (BIO600)

Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle grupper av mikroorganismer. Infeksjoner og intoksikasjoner knyttet til næringsmidler. Faktorer som påvirker mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvisning av mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitetssikring og fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikroorganismer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BIO600

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle grupper av mikroorganismer. Infeksjoner og intoksikasjoner knyttet til næringsmidler. Faktorer som påvirker mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvisning av mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitetssikring og fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikroorganismer.

Læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskap om forekomst av patogene og kvalitetsforringende mikroorganismer knyttet til næringsmidler. Studenten skal ha spesifikk kunnskap om aktuelle mikroorganismer i de forskjellige råvarer og deres evne til å gi sykdom som infeksjoner eller intoksinasjoner knyttet til næringsmidler. Studenten skal forstå hvordan mikroorganismer vokser, styres og kontrolleres i næringsmidler. Studenten skal ha kjennskap til og forståelse av kvalitative og kvantitative analyser av mikroorganismer i næringsmidler, i teori og praksis. Studenten skal ha kunnskap om fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikroorganismer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk fremmøte i minimum 80% av forelesningene

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mark van der Giezen

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppediskusjoner i klassen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Næringsmiddelmikrobiologi (MOT350_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Biologisk kjemi - master i realfag Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto