Hopp til hovedinnhold

Næringsmiddelmikrobiologi BIO600

Kurset omhandler: Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle grupper av mikroorganismer. Infeksjoner og intoksikasjoner knyttet til næringsmidler. Faktorer som påvirker mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvisning av mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitetssikring og fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikroorganismer. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

BIO600

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle grupper av mikroorganismer. Infeksjoner og intoksikasjoner knyttet til næringsmidler. Faktorer som påvirker mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvising av mikroorganismer i næringsmidler. Fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikroorganismer. Inaktivering av mikroorganismer og fermenteringsprosesser.
Læringsutbytte
Studenten skal ha kunnskap om forekomst av patogene og kvalitetsforringende mikroorganismer knyttet til næringsmidler. Studenten skal ha spesifikk kunnskap om aktuelle mikroorganismer i de forskjellige råvarer og deres evne til å gi sykdom som infeksjoner eller intoksinasjoner knyttet til næringsmidler. Studenten skal forstå hvordan mikroorganismer vokser, styres og kontrolleres i næringsmidler. Studenten skal ha kjennskap til og forståelse av kvalitative og kvantitative analyser av mikroorganismer i næringsmidler, i teori og praksis. Studenten skal ha kunnskap om fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikroorganismer.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BIO220 eller annet grunnkurs i mikrobiologi
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innleveringer og laboratorieoppgaver
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort. Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jan Thomas Rosnes
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer

Forelesninger 4 timer pr uke, 5x4 timer laboratorieøvelser.

Undervisningen foregår på norsk eller engelsk.

Åpent for
Studenter tatt opp på bachelor i biologisk kjemi kan aksepteres derson det er kapasitet til det.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Næringsmiddelmikrobiologi (MOT350) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto