Bærekraftig mat for fremtiden (BIO600)

Dette emnet tar sikte på å fremme din kunnskap om utfordringene og mulighetene som står overfor menneskeheten med hensyn til å sikre bærekraftig mat i en verden med en voksende befolkning og forandrende klima. I tillegg til å lære om den siste utviklingen innen jordbruk, husdyr og fiskeri fra et biologisk perspektiv, vil du også få en sterk forståelse av samfunnsmessige, miljømessige og kommersielle faktorer som påvirker bærekraftig matproduksjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BIO600

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette emnet tar sikte på å fremme din kunnskap om utfordringene og mulighetene som står overfor menneskeheten med hensyn til å sikre bærekraftig mat i en verden med en voksende befolkning og forandrende klima. I tillegg til å lære om den siste utviklingen innen jordbruk, husdyr og fiskeri fra et biologisk perspektiv, vil du også få en sterk forståelse av samfunnsmessige, miljømessige og kommersielle faktorer som påvirker bærekraftig matproduksjon.

Læringsutbytte

Modulspesifikke ferdigheter og kunnskaper:

1. Vurdere kritisk viktige faktorer som påvirker moderne landbruk.

2. Beskrive i detalj nye tilnærminger til implementering av bærekraftig landbruk, inkludert prosedyrer for å redusere miljøforurensning både til luft og vann og en forståelse av hvordan patogener kan overføres i miljøet.

3. Identifisere og analysere utfordringer som påvirker landbruket, inkludert sykdom.

4. Tolke selvstendige faktorer som påvirker bærekraft i landbruket.

Disiplinspesifikke ferdigheter og kunnskaper:

5. Demonstrere en systematisk forståelse av kunnskap, og en kritisk bevissthet om aktuelle problemer og/eller ny innsikt i bærekraftig landbruk hvorav mye er fra de fremste i fagområdet.

6. Analysere og evaluere kritisk viktige fakta og teorier i landbruket.

7. Vurdere kritiske aspekter ved aktuell forskning i landbruket med referanse til primærlitteratur og oversiktsartikler.

Personlige og viktige overførbare/arbeidsferdigheter og kunnskaper:

8. Kommunisere ideer effektivt og profesjonelt ved skriftlige og muntlige midler.

9.Studer autonomt og oppsummer forskningsresultater med minimal veiledning.

10. Velge og administrere effektivt informasjon hentet fra bøker, vitenskapelige tidsskrifter og internett.

11. Håndter komplekse problemer både systematisk og kreativt, gjør gode vurderinger i mangel av komplette data, og kommuniser konklusjonene dine tydelig til spesialiserte og ikke-spesialiserte publikum.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/2 3 Uker Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 1/2 5 Minutter Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk fremmøte i minimum 80% av forelesningene

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mark van der Giezen

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppediskusjoner i klassen.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto