Hopp til hovedinnhold

Lederlaboratorium BRH385

Kurset skal bidra til å utvikle den enkelte student i retning av å bli en dyktig gruppedeltaker og en operativ leder, med særlig vekt på å arbeide gjennom og sammen med sine kolleger og medarbeidere. Det skal bidra til økt egeninnsikt og forståelse for sammenhenger mellom egen væremåte og utviklingen i gruppen. Kurset skal også gi praktisk trening i sosialt samspill og samhandling, kommunikasjon, og trening i å observere og analysere samspill. Studentene skal gjennom kursets ulike aktiviteter øke bevisstheten om den menneskelige kapitalens verdi i servicebedrifter, og om nødvendigheten av å ivareta og utvikle sine medarbeidere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BRH385

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Etter endt studie forventes det at studenten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale prinsipper i gruppepsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og ledelsespsykologi.
 • kjenner til gruppeprosesser og ledelsesprosesser, endringsprosesser i servicebedrifter.
 • ha kunnskap om etablering og ledelse av effektive team og relasjonsledelse.
 • ha kunnskap om hvilken verdi den menneskelige kapitalen har i servicebedrifter

Ferdigheter

 • kan delta og vedlikeholde fungerende arbeidsgrupper som del av ledelsesprosesser i serviceorganisasjoner
 • kan analysere og definere ett effektivt team samt de sammensatte krav som preger slike i servicebedrifter
 • kan analysere prestasjonskomponenter i team og identifisere problemområder serviceledere står overfor
 • har ferdigheter i presentasjonsteknikk
 • har ferdigheter i akademisk skriveteknikk

Generell kompetanse

 • har innsikt i særlige trekk ved effektive grupper der samspillet mellom servicemedarbeidere individuelle ferdigheter, evner og personlige trekk står sentralt
 • kjenner til sentrale aspektene ved samspill og ledelse for moderne serviceorganisasjoner
 • kan formidle kunnskap om de sentrale prinsippene i gruppestrukturering, medarbeiderytelse, og gruppe funksjonalitet både skriftlig og muntlig
 • kan legge til rette for aspekter ved tjeneste som både er synlig og usynlig for kundene i servicebedrifter
Innhold
Innholdet i faget er hentet fra teorier og forskning om personlighet, kommunikasjon, gruppepsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi. Kursets arbeidsformer er blant annet "teambyggingsteknikker", praktiske oppgaver og simuleringer. Arbeidet er i stor grad prosessorientert, og krever at studenten går inn i prosessene og lærer av disse gjennom å arbeide med egen adferd og egne holdninger i forhold til gruppen og til målet med kurset. Studentene skal også analysere problemfaktorer i samarbeidssituasjoner, og presentere analyser og løsninger på disse i skriftlig form.
Forkunnskapkrav
BHO130 Serviceledelse og serviceorganisering, BHO290 Personalledelse (HR)
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave i gruppe 1/1 72 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Læringslogg må leveres og være godkjent før eksamen
En egenandel må beregnes til matkostnader. Opphold med overnatting over fem dager er obligatorisk. Overnatting dekkes av instituttet.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Trude Furunes
Faglærer: Åse Helene Bakkevig Dagsland
Faglærer: Truls Eric Johan Engström
Arbeidsformer

Deler av pensum legges opp som førlesning, dvs. at dette skal gjennomgås av studenten før faget starter.

Forelesninger og ulike former for gruppearbeid.

Deltakelse er obligatorisk på hele kurset.

Emnet Lederlaboratorium gjennomføres 1 uke i tidsrommet uke 36-38. Det gjennomføres informasjonsmøte våren 2021. Påmelding til emnet gjøres på skjema i ekspedisjonen i Ellen & Axel Lunds hus innen 1. mai 2021. Hvis påmelding er større enn antall plasser vil det bli prioritering basert på studieprogresjon og karaktergjennomsnitt.

Åpent for
Hotelledelse y-vei Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Lederlaboratorium (BHO385) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto