Hopp til hovedinnhold

Opplevelsesproduksjon BRL103

Dette emnet fokuserer på opplevelsesproduksjon i reiselivet. Gjennom teori, praktiske eksempler og case vises produksjon av opplevelser for besøkende i ulike deler av reiselivssektoren. Studentene arbeider blant annet med et selvvalgt case gjennom gruppeoppgave. Ekskursjoner er også del av kursaktivitetene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BRL103

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om hvordan en kan skape opplevelser i reiselivet gjennom arrangerte begivenheter, events, styrte besøksattraksjoner og digitale plattformer.
 • Ha innsikt i hvordan ulike presentasjonsformer kan brukes som virkemidler for å skape opplevelser
 • Ha kunnskap om tematisering som faglig tilnærming, som virkemiddel og som praksis innen opplevelsesdesign
 • Ha kunnskap om metoder som brukes i opplevelsesdesign, for eksempel blueprint, flowchart, kundereise, personas
 • Ha innsikt i hvordan digitale opplevelser kan styrke reiselivsproduktet

Ferdigheter

 • Kan anvende teoretisk kunnskap i analyse og planlegging av besøksopplevelser
 • Kan planlegge og gjennomføre en systematisk og selvstendig analyse av en valgt opplevelsesprodusent
 • Kan lage en skriftlig og muntlig fremstilling av analysens resultater

Generell kompetanse

 • Ha en helhetlig forståelse av opplevelser som sentralt element i reiselivet særlig knyttet til destinasjoner
 • Kjenne til aktuelle utviklingstrekk innen opplevelsesdesign, digitale opplevelser, attraksjonsutvikling, tematisering, interpretasjon.
 • Kan formidle kunnskap om de sentrale elementene i utvikling av opplevelser gjennom styrte besøksattraksjoner og events.
Innhold

Dette emnet fokuserer på skaping av opplevelser i reiselivet med spesiell vekt på forskjellige opplevelsesprodusenter: lokale aktivitetsarrangører, små og store turoperatører, festivaler og events, samt styrte besøksattraksjoner.  Gjennom teori, praktiske eksempler og bedriftsbesøk gir faget innføring i hva som kjennetegner meningsfulle opplevelser, og hvordan de forskjellige aktørene i reiselivet jobber med strategi, planlegging, og produksjon av besøksopplevelser.

En viktig del av innholdet i emnet er å vise hvordan ulike måter å designe opplevelser på og ulike presentasjonsformer kan bidra til å skape en helhetlig opplevelseskvalitet. Forståelse for overordnet styring av opplevelseskvalitet og forholdet til destinasjonen har her betydning. Studenter arbeider blant annet med et selvvalgt case gjennom gruppeoppgave. Ekskursjoner der klassen besøker forskjellige opplevelsesprodusenter er også del av kursaktivitetene.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Anbefalt gjennomført kurs i BRL140: Innføring i reiseliv, eller tilsvarende.
Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen i gruppe 1/2 A - F Alle
Skriftlig skoleeksamen 1/2 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Hjemmeeksamen kan skrives individuelt, eller i gruppe på inntil 3 studenter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger
Obligatorisk muntlig presentasjon av gruppeoppgave. Den må gjennomføres før innlevering av hjemmeeksamen i gruppe.
Fagperson(er)
Timelærer: Marie Christine Lundberg
Faglærer: Leif Selstad
Emneansvarlig: Olga Gjerald
Faglærer: Øystein Jensen
Instituttleder: Trude Furunes
Arbeidsformer
Forelesninger, gruppearbeid, praktiske oppgaver, case, ekskursjoner og studentpresentasjoner
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Attraksjonsutvikling og opplevelser (BRL270) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto