Hopp til hovedinnhold

Innføring i reiseliv BRL140

Kurset skal gi kandidaten en innføring i reiselivsfaget. De ulike sidene ved reiseliv som fenomen og næring vil bli presentert. Reiseliv er et omfattende virksomhetsfelt med stor samfunnsmessig betydning. Gjennom kurset skal studentene få en innføring i de mange mulighetene og utfordringene som knytter seg til reiseliv som en moderne og trendsettende virksomhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BRL140

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes det at studentene skal ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • Gjennom kurset skal kandidaten få bred, innførende kunnskap i reiselivsfaget og dets virksomhetsområder.
  • En grunnleggende forståelse av destinasjoner, produkt i reiselivet, servicetilbud og andre tjenester og opplevelser som reiselivet byr på.
  • Kandidaten skal kjenne til grunnleggende forsknings- og utviklingsarbeid innen reiselivsledelse, herunder også faghistorie og kjennskap til reiselivets plass i samfunnet.

Ferdigheter

  • Etter kurset vil kandidaten kunne redegjøre for og anvende deler av basiskunnskapen knyttet til reiseliv som arbeidsområde.
  • Sette studenten i stand til å reflektere over sin egen forståelse over reiseliv som fagfelt.
  • Kandidaten vil lære å bruke grunnleggende litteratur om faget.
  • Få en første forståelse av sentrale arbeidsområder og utfordringer.

Generell kompetanse

  • Kandidaten skal lære om sentrale faglige og yrkesetiske utfordringer innenfor reiselivet.
  • Videre gir kurset en innføring i prosjekt-/gruppearbeid, arbeid med papers og hjemmeoppgaver som en del av det faglige arbeidet.
  • Kandidaten skal kunne formidle grunnleggende fagstoff og kilder brukt i dagens reiselivsvirksomhet, som også peker fram mot utviklingen av nye, innovative reiselivstilbud og et mer ansvarlig og bærekraftig reiseliv.
Innhold

Introduksjon til reiseliv gir en tverrfaglig tilnærming til reiseliv som fenomen og næringsfelt:

Kandidaten vil bli kjent med begrepsområder og temaer knyttet til reiseliv som kunnskapsfelt og kompetanseområde. Der av, reiseliv som økonomisk virksomhet, markedsføring, produktutvikling og næring. Andre sentrale tema inkluderer: Reiselivets historie, reiselivets sosiologi og den rollen som reiselivet spiller i et moderne samfunn. Reiselivets geografi og reiselivets psykologi, individers motivasjon for å reise. Reiselivets samfunnsansvar, ansvarlig og bærekraftig reiseliv. Fokus vil være på reiselivet som en mangfoldig næringsmessig og samfunnsrelatert virksomhet. Dette gjelder interne forhold til reiselivet, som økonomi og markedstilpasning samt relaterte eksterne forhold som reiselivet forholder seg til. De mange produkter og tilbud som finnes innen reiselivsnæringen vil bli belyst gjennom eksempler omkring opplevelsestilbud, attraksjoner, destinasjoners tilrettelegging og andre sider ved en ansvarlig tilbudsutvikling i reiselivet.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innleveringsoppgave i gruppe
Obligatorisk innleveringsoppgave må være bestått for å få adgang til eksamen. Obligatorisk innleveringsoppgave kan skrives individuelt eller i gruppe.
Fagperson(er)
Timelærer: Lukasz Andrzej Derdowski
Faglærer: Marie Christine Lundberg
Emneansvarlig: Åsa Helen Grahn
Instituttleder: Trude Furunes
Arbeidsformer
Kurset omfatter forelesninger, gruppearbeid og diskusjon av øvelsesspørsmål. I tillegg arrangeres en ekskursjon til en utvalgt reiselivsbedrift i Rogaland.
Åpent for
Reiselivsledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Reiseliv, samfunn og individ (BRL120) 10
Introduksjon til reiseliv (FXIRL100) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto