Hopp til hovedinnhold

Vegplanlegging BYG130

Emnet Vegplanlegging inngår i 3. semester i bachelorstudiet i byggfag. Det gir kunnskap om veg og transport planlegging og teknikk og trening i bruk av dataverktøy i vegprosjektering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG130

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kunnskap om Statens Vegvesen sine håndbøker innen vegplanlegging/vegutforming
  • Kunnskap om prinsipper for geometrisk utforming og teknisk utførelse av bilveger og GS-veier
  • Kunnskap om bruk av dataverktøy for bruk i vegplanlegging
  • Kunnskap om materialer for bruk i veg samt ulike laboratorietester
  • Kunnskap om planprosesser, tekniske planer og reguleringsplaner

Ferdigheter

  • Kunne planlegge transport og trafikksystemer og prosjektere veier og gater av ulike typer
  • Kunne bruke dataprogrammer til å planlegge og prosjektere
  • Kjenne lovgivning , vegnormaler og tekniske- og estetiske formingsparametre

Generell kompetanse

  • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk
  • Beherske elektronisk presentasjon av vegprosjekter
Innhold
Emnet gir grunnleggende kunnskap om veg og transport planlegging og teknisk og kunnskap for å kunne planlegge og utforme gater og veger. Emnet gir trening i brukav dataverktøy i veg prosjektering, utarbeidelse og presentasjon av vegplaner. Opplæring i bruk av Novapoint, laboratorieøvinger med rapport, prosjektoppgave i prosjektering med Novapoint.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BYG105 Stedsforståelse og Byteori, BYG110 Byrommet
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen, labrapport og prosjektoppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 5/10 4 Timer A - F
Laboratorierapport 2/10 Godkjent - Ikke godkjent
Prosjektoppgave 3/10 A - F

Vurderingsformen består av en skriftlig eksamen, en laboratorierapport og en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven består av to deler: en laboratorierapport og en oppgaveinnlevering. Alle tre (skriftlig eksamen, labrapport og oppgaveinnlevering) må innleveres. Studenter må levere inn labrapport og oppgaveinnlevering, og studenter må ta eksamen.   Skriftlig eksamen teller 50%, lab rapport teller 20% og oppgaveinnlevering teller 30%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Laboratorierapport
Fagperson(er)
Faglærer: Kjartan Gidskehaug
Emneansvarlig: Ari Krisna Mawira Tarigan
Laboratorieingeniør: Guzman Cruz Rodriguez
Faglærer: Jarle Berge
Faglærer: John Charles Grønli
Ansvarlig laboratorieøvelser: Andreas Skaare
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Forelesninger og praktiske øvinger på laboratorium. Prosjektoppgave med prosjektering av en veg/gate i bruk av dataverktøy i vegprosjektering. Testing av vegmaterialer i laboratoriet.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Emneevaluering
Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Vegplanlegging (BIB570) 10
Tekniske planer (BIB330) 5
Vegbygg (BIB370) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto