Vegplanlegging (BYG130)

Emnet Vegplanlegging inngår i 3. semester i bachelorstudiet i byggfag. Det gir kunnskap om veg og transport planlegging og teknikk og trening i bruk av dataverktøy i vegprosjektering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BYG130

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om veg og transport planlegging og teknisk og kunnskap for å kunne planlegge og utforme gater og veger. Emnet gir trening i brukav dataverktøy i veg prosjektering, utarbeidelse og presentasjon av vegplaner. Opplæring i bruk av Novapoint, laboratorieøvinger med rapport, prosjektoppgave i prosjektering med Novapoint.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kunnskap om Statens Vegvesen sine håndbøker innen vegplanlegging/vegutforming
  • Kunnskap om prinsipper for geometrisk utforming og teknisk utførelse av bilveger og GS-veier
  • Kunnskap om bruk av dataverktøy for bruk i vegplanlegging
  • Kunnskap om materialer for bruk i veg samt ulike laboratorietester
  • Kunnskap om planprosesser, tekniske planer og reguleringsplaner

Ferdigheter

  • Kunne planlegge transport og trafikksystemer og prosjektere veier og gater av ulike typer
  • Kunne bruke dataprogrammer til å planlegge og prosjektere
  • Kjenne lovgivning , vegnormaler og tekniske- og estetiske formingsparametre

Generell kompetanse

  • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk
  • Beherske elektronisk presentasjon av vegprosjekter

Forkunnskapskrav

BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK)

Anbefalte forkunnskaper

BYG105 Stedsforståelse og Byteori, BYG110 Byrommet

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer
Prosjektoppgave 2/5 Bokstavkarakterer

Vurderingsformen består av en skriftlig eksamen, en laboratorierapport og en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven består av to deler: en laboratorierapport og en oppgaveinnlevering. Alle tre (skriftlig eksamen, labrapport og oppgaveinnlevering) må innleveres. Studenter må levere inn labrapport og oppgaveinnlevering, og studenter må ta eksamen.   Laboratorierapport endres fra en vurderingsdel til en obligatorisk aktivitet. Laboratorierapporten må være vurdert som «godkjent» for at kandidatene skal få adgang til vurderingen i emnet.Skriftlig eksamen er 60% og prosjektoppgave er 40%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorierapport

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Camilla Mellegård

Laboratorieingeniør:

Guzman Cruz Rodriguez

Faglærer:

Jarle Berge

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og praktiske øvinger på laboratorium. Prosjektoppgave med prosjektering av en veg/gate i bruk av dataverktøy i vegprosjektering. Testing av vegmaterialer i laboratoriet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vegplanlegging (BIB570_1) 10
Tekniske planer (BIB330_1) 5
Vegbygg (BIB370_1) 5

Åpent for

Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto