Hopp til hovedinnhold

Bytransformasjon BYG225

Kurset skal lære studenter hvordan de kan gjenskape eller videreutvikle et urbant område mens de balansere forskjellige verdier, planmessig krav og utformingsidealer. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG225

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Merk

Emnet starter ikke før våren 2023

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha

 • Kunnskap om hvordan historie, karakter, funksjoner og potensialet av urbane rom eller byområder vurderes
 • Forståelse for rammebetingelser og forskjellige perspektiver og interesser som påvirker utforming av byrom
 • Kunnskap om hvilke kvaliteter som er viktige i et byområdet, og hvordan kan sikres i utforming 
 • Forståelse for valg av grunnleggende verdier, designkonsepter og tilhørende utforming
 • Innsikt i brukerbehov og interesser blant forskjellige aktører.

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne

 • Gjennomføre analyser av byområder, nabolag eller bysentre
 • Lage ideutkast og mulighetsstudier
 • Utvikle designkonsepter som er forankret i analyse og beskriver stedets potensialet og målsetting
 • Utarbeide konkrete utformingsforslag som viser forståelse for dimensjoner, funksjoner og bruk 

Etter gjennomført kurs skal studentene ha generell kompetanse i

 • Framlegg av analyser, konsept- og designforslag
 • Presentasjon av prosjekter - muntlig og grafisk med tegninger, fysiske og/eller digitale modell samt beskrivelser og illustrasjoner
Innhold
Utvikling og transformasjon av eksisterende by-omgivelser er meget utfordrende, fordi det krever en grundig forståelse av stedets historie, karakter, funksjon og potensialet. Transformasjon baseres på bærekraftige konsepter med fokus på gjenbruk, varighet og naturbaserte løsninger. Studenten skal kunne ta hensyn til forskjellige interesser i utviklingen av et området, samtidig som de tar høyde for eksisterende lokale, regionale og nasjonale planer, strategier og retningslinjer. Kurset skal lære studenter hvordan de kan gjenskape eller videreutvikle et urbant område mens de balansere forskjellige verdier, planmessig krav og utformingsidealer. 
Forkunnskapkrav
BYG100 Byggfaglig innføring
Anbefalte forkunnskaper
BYG105 Stedsforståelse og Byteori, BYG110 Byrommet, BYG120 Områdeplanlegging, BYG130 Vegplanlegging
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 A - F

Innlevering i emnet består av øvelser og prosjektoppgave.

Fagperson(er)
Faglærer: Kirsten Welschemeyer
Emneansvarlig: Daniela Müller-Eie
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Faget undervises ved hjelp av prosjektbasert undervisning, veiledning, befaringer, øvinger og gruppearbeid. Deltakelse i prosjekt- og gruppearbeid er obligatorisk, dette gjelder også gjennomgang av prosjekter og veiledning. Godkjenning av deltakelse forutsetter oppmøte i veiledningstimer og dokumentert bidrag to prosjektarbeidet.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto