Hopp til hovedinnhold

Byggadministrasjon med BIM BYG230

Faget gir en innføring i gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt. De forskjellige rollene og relevante standardene gjennomgås.

Det gis en innføring i ByggInformasjonsModellering (BIM) og de forskjellige programmene som benyttes gjennom prosjekteringsfasen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG230

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Etter faget skal studenten ha inngående forståelse for gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt, relevante fag-standarder og bruk av programvare for Bygginformsjonsmodeller (BIM).
Innhold

Prosjektstyring og nettverksplanlegging. Organisering og gjennomføring av byggesaker og selve byggeprosessen. Produksjonsstyring for bygg og anlegg. Kontraktstandarder. Arbeidsbeskrivelse.

Bygningslovgivning og forskrifter. HMS planlegging. Bruk av Bygginformasjonsmodeller (BIM) i prosjektering og innføring i de forskjellige dataverktøyene som inngår i disse prosessene.

Forkunnskapkrav
Studentene må beherske grunnleggende bruk av tegneprogrammet Revit, tilsvarende læringsutbyttet i ING110 Ingeniørfaglig innføring - bygg.
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og mappevurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer A - F
Mappevurdering 1/2 A - F

Emnet består av to vurderingsdeler:1) Skriftlig slutteksamen som teller 50% av sluttkarakter 2) Mappevurdering av to prosjektoppgaver i gruppe som totalt teller 50% av sluttkarakter.Både prosjektarbeidet og eksamen må være bestått for å få en bestått sluttkarakter i emnet. Kandidater med ikke-bestått på prosjektarbeidet kan ikke levere prosjektarbeid på nytt før neste gang emnet har ordinær undervisning.  

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innleveringer
Alle obligatoriske øvinger (totalt 2) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Faglærer: Fredrik Bjørheim
Ansvarlig laboratorieøvelser: Andreas Skaare
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Faglærer: Knut Erik Bang
Ansvarlig laboratorieøvelser: Guzman Cruz Rodriguez
Studiekoordinator: Marianne Sun May Per
Arbeidsformer
6 timer forelesning og øvinger pr uke. Obligatorisk innlevering av øvinger.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Prosjektadministrasjon (TE0409) 5
Prosjektadministrasjon (BIB400) 5
Prosjektadministrasjon (TE0409) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto