Utmatting og brudd (BYG540)

Kurset tar sikte på å formidle en forståelse av konstruksjoners integritet og dens viktigste temaene i materialegenskaper, påkjenning og defekter eller sprekker. Den underliggende vitenskapen om bruddmekanikk er grunnleggende for kurset og den praktiske anvendelsen av disse konseptene til strukturer er også dekket, samt utmatting, sveising, sveisefeil og ikke-destruktiv prøving.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BYG540

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Sentrale emner er: sveisefeil, degradasjonsmekanismer, inspisering, tilstandsvurdering, skadeundersøkelse. Spesikke emner er: lineær elastisk bruddmekanikk, elastisk-plastisk bruddmekanikk, bruddmekanikksprøving, utmatting, sprekk vekst, failure assessment diagrammer, BS7910 og R6 metoder, ikke destruktiv prøving. Litt om bruk av element metoden.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Ha en grunnleggende forståelse av bruddmekanikk, bruddmekanikksprøving, sveisefiel, inspeksjon og konstruksjonersintegritet.
  • Kunne begreper som bruddmekanismer, linearelastisk bruddmekanikk, elastisk-plastik bruddmekanikk, utmattings sprekkvekst, bruddfare diagrammer, skadeundersøkelse, tilstandsvurdering og ikke-destruktiv prøving.

Ferdigheter:

  • Kunne identifisere degradasjonsmekanismer i konstruksjoner i drift.
  • Kunne spesifisere egnede inspeksjonsmetoder.
  • Kunne spesifisere bruddmekanikksprøver og tolke test resultater.
  • Kunne beregne utmattingslevetid basert på sprekkvekst.
  • Kunne beregne akspet kriterier for bruk i NDT basert på brudd begreper.
  • Kunne forstå kompleks analyser basert på dagens BS7910, API579 og R6 metoder.

Generell kompetanse:

  • Kunne planlegge og kjøre enkel integritets analyser
  • Kunne forstå relativt kompleks analyser utført i industri

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Norsk-engelsk ordbok,

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

4 timers forelesning per. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjoners integritet (MOK110_1) 5

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto