Byutviklingsprosjekt 7 (BYG620)

Prosjektbasert emne innen byutvikling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BYG620

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet er et avansert prosjektemne i byutvikling, byplanlegging og urban design, og kan velges med forskjellige fordypningstema. Emnet omfatter intensivt arbeid med å undersøke, utrede og formgi byområder av forskjellige skala, eller å utrede konseptuelle eller teoretiske problemstillinger ved hjelp av vitenskapelig og planmessig relevant metode. Emnet har til formål å gi studentern mulighet til å inngående fordype seg i problemstillinger i forhold til bygninger, byrom, byer og regioner, mobilitet og energiforsyning.

Faget kan være forberedende for masteroppgaven.

Fordypning og oppgaven er avhengig av veilederens tilgjengelighet.

Læringsutbytte

Når studenten har gjennomført emnet, skal han/hun (avhengig av valget for fordypning i forskjellig grad) ha

 • kunnskap om vitenskapelige analysemetoder for urbane situasjoner
 • forståelse for og evenen til å tolke steders kvalitet, kultur og identitet
 • innsikt i brukerbehov og samfunnsstruktur
 • forståelse for utfordringer befolkningsendringer medfører for bomiljø, transport, energiløsninger, jordvern, samfunnssikkerhet, klima, osv.

Når studenten har gjennomført emnet, skal han/hun (avhengig av valget for fordypning i forskjellig grad) kunne

 • utføre stedsanalyser i relevant skala for valgt tema
 • kunne utvikle konsept, bygge- eller planprogram som grunnlag for prosjektering
 • utarbeide balanserte areal- og transportplaner og evaluere planer på et strategisk nivå
 • anvende vitenskapelig og planmessig relevant metode for å besvare gitt problemstilling

Når studenten har gjennomført emnet, skal han/hun (avhengig av valget for fordypning i forskjellig grad) ha generell kompetanse i

 • utvikling og gjennomføring av et gitt proskjekt/oppgave innen valgt tema
 • fordypning i et gitt tema
 • selvstendig utføring av teoretisk, kreativt og/eller teknsisk faglig arbeid
 • presentere byutviklings- eller urban design prosjekter på en overbevisende måte ved hjelp av skisser/tegninger/illustrasjoner, tekst, fysisk/virtuell modell

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Prosjektoppgave. Emnet består av arbeidet med prosjekt. Omfanget av prosjektarbeidet vil bli avklart med faglærer i oppstarten, avhengig av valgt tema. Karakter blir satt av faglærer på bakgrunn av innlevert prosjektoppgave.Varighet (14 uker). Individuell eller i par/grupper etter avtale med veileder.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.Prosjektoppgaven er individuell eller i grupper (basert på kompleksitet av temaet).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentene må i avtale med læreren utvikle sin egen arbeidsplan i begynnelsen av semesteret. Denne planen skal ha flere faser, og i hver av dem bør det utvikles en form for rapport eller fremdrift av prosjektet som gjør det mulig å overvåke fremdriften. Samsvar med denne planen med minst 75% vil være nødvendig for at studenten skal levere den endelige rapporten.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Selvstendig studium og prosjektarbeid (individuelt eller i grupper) med veiledning. NB! Mulighet for veiledning må avtales med fagansvarlig før oppmelding i emnet!

Åpent for

Byplanlegging - master i teknologi Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto