Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjonsteknologi 1 DAT230

Kommunikasjonsteknologi er grunnlaget for dagens moderne samfunn, med en betydelig innvirkning på hverdagen vår. Dette emnet gir en detaljert oversikt over kommunikasjonsteknologier, fra de som er implementert av nettverksbrukeren og / eller applikasjonen til de i selve nettverket og helt til signalet som overføres på ledningen eller i luften, og dekker dermed alle lagene i nettverksstabelen. Gjennomføring av dette kurset sammen med DAT300 og videre uavhengige studier gir studenten de nødvendige ferdighetene for å oppnå Cisco CCNA-sertifisering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

DAT230

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Grunnleggende om kommunikasjonsnettverk
  • Nettverksutfordringer og protokoller
  • Designprinsipper for datanettverk

Ferdigheter:

  • Identifisere utfordringene i et nettverk
  • Evaluere og velge riktig nettverksteknologi for en gitt applikasjon og miljø
  • Konfigurere og feilsøke switcher og rutere

Generelle kompetanse:

  • Forstå de grunnleggende teknologiene i kommunikasjonsnettverk
  • Forstå de teoretiske og praktiske utførelsene og problemstillingene til de forskjellige lagene og forskjellige protokoller
Innhold

Dette emnet gir en oversikt over de generelle prinsippene i datanettverk. Kommunikasjonsprotokollene vil bli introdusert ved å presentere hvert abstraksjonslag i forskjellige nettverksarkitekturer (f.eks. OSI og TCP/IP-modeller). Internett brukes som et eksempel på hvordan et datanettverk kan implementeres. Ulike fysiske og datalink-lags protokoller og mekanismer er beskrevet. I tillegg presenteres nettverkslagsfunksjonaliteter og protokoller, som IP-adressering, subnetting og ruting.

Transportlagsprotokoller (f.eks. TCP og UDP), tjenester og funksjonaliteter, for eksempel overbelastningskontroll og flytkontroll, diskuteres også. Hovedprotokollene for applikasjonslaget (f.eks. HTTP og DNS) vil bli oversikt.

Emnet diskuterer også strukturen og konfigurasjonen av rutere og switcher. Dessuten presenteres Virtual Local Area Networks (VLANs), og Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Labaktivitetene er hovedsakelig basert på Ciscos nettverksmaskinvare- og programvareløsninger, og tilsvarer de den første og delvis den andre modulene av Ciscos CCNAv7.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen teller 100% av totalkarakter. Den skriftlige eksamenen er en blanding av digitale flervalgs- og tekstspørsmål. Tillatte hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger
Obligatoriske øvinger: 100% av kapitteltester og 100% laboppgaver som avholdes gjennom hele semesteret må være godkjent før det gis adgang til skriftlig eksamen.
Fagperson(er)
Faglærer: Ravishankar Bhaskarrao Borgaonkar
Faglærer: Tuan Williams
Emneansvarlig: Naeem Khademi
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
Totalt 8 timer pr. uke med forelesninger, gruppearbeid, laboratorieøvelser, oppgaveløsning.
Åpent for
Studenter på bachelor i datateknologi ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto