Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjonsteknologi 2 DAT300

Emnet bygger videre på DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1. Sentrale emner inkluderer LAN / WAN svitsjing og rutingprotokoller, WLANs, kvalitet på tjenesten (QoS) og nyere teknologi innen datanettverk - f.eks. IoT, skybasert og programvaredefinert nettverk (SDN). Gjennomføringen av dette emnet sammen med DAT230 og ytterligere uavhengige studier gir studenten de nødvendige ferdighetene for å oppnå en Cisco CCNA-sertifisering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

DAT300

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet bygger videre på DAT230 kommunikasjonsteknologi 1. Emnet gir en detaljert oversikt over hvordan lokalnettverk (LAN) er konfigurert og skalert ved å bruke moderne koblings- og ruteteknologier. På den måten diskuteres det flere dynamiske rutingsprotokoller (f.eks. OSPF). Videre gis det en oversikt over WAN-området med teknologier, og protokoller med fokus på innkapsling, tunnelering og ruting av protokoller for gren- og P2P-forbindelser over WAN-er (f.eks. VPN, BGP, GRE, IPSec og MPLS). Det vil også gis en kort oversikt over generelle sider ved nettverkssikkerhet og overvåking i slike miljøer. Quality of Service (QoS) i nettverket bli diskutert. Dette vil omfatte diskusjon av QoS-strategier ved forskjellige nettverkslag, for eksempel AQM og køstrategier, Diffserv og Intserv. I tillegg vil ACL bli diskutert.

I en annen del av kurset vil de moderne nettverkstrender og utvikling av kommunikasjonsnettverk (og Internett-teknologier) på flere lag i nettverksstabelen bli diskutert. Dette vil blant annet omfatte de siste trendene innen nettverksprogramvare (softwarization) og virtualiseringskonsepter som bruker SDN og NFV i skytjenester. 

Det er verdt å merke seg at emnets læreplan består av forelesninger og laboratorieøkter. Gjennomføringen av dette emnet sammen med DAT230 og ytterligere uavhengige studier gir studenten de nødvendige ferdighetene for å oppnå Cisco CCNA-sertifisering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en detaljert forståelse av kommunikasjonsnettverkets utforming, drift og protokoller med vekt på nettverksskalerbarhet og programmerbarhet for avanserte nettverksteknologier og topologier.

Ferdigheter: Studenten vil kunne:

  • Implementere IP-ruting og tjenester i et kommunikasjonsnettverk på en sikker måte.
  • Distribuere forskjellige ruteprotokoller og strategier på nettverkskomponenter
  • Konstruere (og feilsøke) større nettverk
Forkunnskapskrav
DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1
DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1 eller 10 studiepoeng i nettverk eller datakommunikasjon.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator

Den skriftlige eksamenen er en blanding av digitale flervalgs- og tekstspørsmål.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger
100% av kapitteloppgaver og 100% laboppgaver og oppmøte på forelesningene som avholdes gjennom hele semesteret, må være godkjent før det gis adgang til skriftlig eksamen. Fravær fra forelesninger må ikke overstige 3 forelesningsuker, ellers kreves legeattest.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Naeem Khademi
Faglærer: Naeem Khademi
Ansvarlig laboratorieøvelser: Ali Gohar
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
Totalt vil det være 8 timer pr. uke med forelesninger, og det inkludert lab sesjoner med gruppearbeid, laboratorieøvelser, oppgaveløsning.
Åpent for
Begrenset antall plasser for utveksling inn 
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto