Avslutningsseminar (DUH125)

Dette seminaret skal forberede ph.d.-kandidatene på avslutningsfasen av ph.d.-utdanningen ved Fakultetet ved utdanningsvitenskap og humaniora, med fokus på stegene fra innlevering av avhandlingen til gjennomføring av disputas og kreering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

DUH125

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Seminaret består av informasjon om formelle aspekter ved innlevering og bedømmelse av avhandlingen, samt gode råd for forberedelse til prøveforelesning og disputas.

Ph.d.-kandidaten skal etter seminaret være trygg på prosedyrer og formalia rundt innlevering av avhandlingen (bl.a. relevante skjema og viktige vedlegg til søknad om å få avhandling bedømt), på reglene for oppnevning av bedømmelseskomiteen, på hva som er mulige utfall av komiteens vurdering - og konsekvensene av hvert utfall, og de skal vite mer om prøveforelesningen, disputasen og kreeringen til ph.d. De får også informasjon om forventet tidshorisont fra innlevering til disputas.

Seminaret inneholder disse punktene:

 1. Hva bør du tenke på før innlevering?
 2. Innleveringen av avhandlingen
 3. Hva skjer etter at avhandlingen er levert?
 4. Mens du venter på innstillingen fra komiteen
 5. Komiteens vurdering, mulige utfall
 6. Trykking av avhandlingen
 7. Prøveforelesning
 8. Disputas
 9. Eventuell disputasmiddag
 10. Etter disputasdagen; kreering og doktorpromosjon

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studentene:

 • Kjenne til formelle prosedyrer knyttet til levering av avhandlingen
 • Vite hva som er hver kandidat sitt ansvar og hva andre har ansvar for gjennom disse prosessene
 • Kjenne til mulige utfall av komiteens vurdering og konsekvenser av disse
 • Ha bedre kjennskap til prøveforelesningens og disputasens form
 • Reflektere over disputasen som offentlig forsvar for og samtale om avhandlingen

Forkunnskapskrav

Kandidater som er tatt opp på ph.d.-utdanning ved Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora og som er i ferd med å levere avhandlingen til bedømmelse for graden ph.d. har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Seminaret er obligatorisk, men gir ikke studiepoeng.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent seminar forutsetter minimum 75 % tilstedeværelse.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Hein Berdinesen

Emneansvarlig:

Jeanette Rollheim

Arbeidsformer

Diskusjoner og presentasjoner m/eksempler, Q&A. Seminaret varer ca. en halv dag.

Åpent for

Utdanningsvitenskap og humaniora - ph.d.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto