Avslutningsseminar (DUH125)

Dette seminaret skal gi en forberedelse til avslutningen av ph.d.-utdanningen ved Fakultetet ved utdanningsvitenskap og humaniora, med fokus på stegene fra innlevering av avhandlingen til gjennomføring av disputas og kreering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

DUH125

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Seminaret består av informasjon om formelle aspekter ved innlevering og bedømmelse av avhandlingen, samt gode råd for forberedelse til disputasen.

Ph.d.-kandidaten skal etter seminaret være trygg på prosedyrer og formelle aspekter ved innlevering av avhandling, mulige utfall av komiteens vurdering, prøveforelesning, disputas og kreering.

Seminaret inneholder disse punktene:

 1. Hva bør du tenke på før innlevering?
 2. Innleveringen av avhandlingen
 3. Hva skjer etter at avhandlingen er levert?
 4. Mens du venter på innstillingen fra komiteen
 5. Komiteens vurdering, mulige utfall
 6. Trykking av avhandling
 7. Prøveforelesning
 8. Disputas
 9. Eventuell disputasmiddag
 10. Etter disputasdagen (kreering og doktorpromosjon)

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studentene:

 • Kjenne til formelle prosedyrer knyttet til levering av avhandlingen
 • Kjenne til mulige utfall av komiteens vurdering og konsekvenser av disse
 • Ha kjennskap til prøveforelesningens og disputasens form
 • Reflektere over disputasen som offentlig forsvar for og samtale om avhandlingen

Forkunnskapskrav

Kandidater som er tatt opp på ph.d.-utdanning ved Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora og som er i ferd med å levere avhandlingen til bedømmelse for graden ph.d. har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Seminaret er obligatorisk, men gir ikke studiepoeng.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent seminar forutsetter minimum 75 % tilstedeværelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jeanette Rollheim

Arbeidsformer

Diskusjoner, presentasjoner m/eksempler, Q&A.

Åpent for

Utdanningsvitenskap og humaniora - ph.d.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto