Sensorer og måleteknikk (ELE230)

Emnet gir en innføring i måletekniske system. Dette inkluderer klassifisering, kalibrering, statiske og dynamiske egenskaper, systematiske og tilfeldige feil. Emner belyser metoder for å måle ulike fysiske størrelser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

ELE230

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Innføring i ulike prinsipper for måling av et utvalg av fysiske størrelser.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten kunne redegjøre for, og forklare prinsippene bak, følgende målemetoder:
  • måling av varmetransport (konduksjon, konveksjon og stråling)
  • måling av temperatur ved kontakttermometri (termoelementer, termistorer m.m) og strålingstermometri, samt forklare hvordan temperaturskalaen defineres
  • måling/analyse av gass ved IR-gassmåling
  • måling av trykk, både i væsker og gasser.
  • måling av strømning både i væske og gass (fortrengningsmålere, trykkfallsbaserte metoder, elektromagnetiske måler og bruk av ultralyd m.m.
  • måling av nivå med elektromekaniske innretninger for faststoff.
  • trykkbasert sjiktmåling i væsker med ulike væskekomponenter.
  • måling av posisjon, hastighet og akselerasjon ved bruk av bl.a. kodeskiver og akselerometer.
  • måling av kraft og moment.
  • bruk av optiske fiber til mekaniske målinger (mekanisk påvirkning av fiberen) og som lysleder for overføring av informasjon til f.eks. posisjonsmåling.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE100 Elektroteknikk 1, ELE130 Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Teoriøvinger, Laboratorieøvinger
6 obligatorisk teoriøvinger. 2 laboratorieøvinger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Florenc Demrozi

Emneansvarlig:

Tom Ryen

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

5 timer forelesning og 1 time regneøvinger pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Instrumenteringssystemer (ELE380_1) 10

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto