Styringsteknikk (ELE310)

Faget gir en introduksjon til programmering av PLS (Programmerbar Logisk Styring) ved stigediagram (ladder), strukturert tekst (ST).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

ELE310

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Introduksjon til programmering av PLS (Programmerbar Logisk Styring) ved stigediagram (ladder), strukturert tekst (ST). Introduksjon til forskjellige typer motorer og 3-fasesystemer.

Læringsutbytte

  • Forstå konseptet med programmerbare logiske styringer og anvendelsen av disse.
  • Å kunne lese et styrestrømskjema og implementere en PLS-kode som tilsvarer logikken i styrestrømskjemaet.
  • Å kunne lage et tilstandsdiagram for en prosess og implementere en PLS-kode som tilsvarer logikken i tilstandsdiagrammet
  • Få en introduksjon til 3-fasesystemer
  • Å kunne kople opp motorer etter hovedstrømskjema og kople opp logikk for styring av disse med releer og kontaktorer.
  • Å kunne bruke PC-programvare for utvikling av PLS-kode i form av ladder (LD) og strukturert tekst (ST) for et gitt styringsproblem. Definere og bruke funksjoner og funksjonsblokker.
  • Etter å ha tatt dette emnet vil studenten ha etablert et fundament for forståelse av grunnleggende PLS-programmering.
  • Forstå prinsippet bak og virkemåte av forskjellige type motorer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Teoriøvinger, Laboratorieøvinger, Teori-og laboratorieøvinger

10 laboratorieøvinger. 7 av 10 må være godkjent.

6 teori- eller regneøvinger. 4 av 6 må være godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Karl Skretting

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 4 timer regneøvinger/labøving pr. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Styringsteknikk (BIE290_1) 5

Åpent for

Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto