Signalbehandling (ELE500)

Vi er omgitt av digital signalbehandling i vår digitale hverdag. Eksempler på områder som benytter digital signalbehandling er overføring og lagring av digitale data (for eksempel jpeg, mpeg, mp3) samt tolkning og analyse av alt fra medisinske data til seismiske signaler, telekommunikasjon og mye annet. Dette emnet tar for seg fundamentale metoder og teknikker for digital signalbehandling


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

ELE500

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Tidsdiskrete signaler og systemer. Analyse av lineære, tidsinvariante (LTI) systemer. Fourier- og Z-transformen. Analyse, syntese og realisering av digitale filter. Sampling og rekonstruksjon av signaler. Stokastisk signalanalyse, lineær prediksjon og Wienerfiltrering, multirate-signalbehandling og adaptive filter.

Læringsutbytte

Kunnskap: 

  • Studenten skal forstå hvordan signaler kan studeres i tid- og frekvensplan, og hvordan man benytter transformer for å omforme data fra et plan til et annet. Studenten skal ha en forståelse for hensikten ved digital filtrering, og hvordan man gjør dette, samt noe kunnskap om hvordan man konstruerer filtre. Studenten skal også ha en forståelse av stokastisk signalanalyse og hvorfor og hvordan dette kan være nyttig. En del forskjellige teknikker skal beherskes.

Ferdigheter: 

  • Studenten skal kunne bruke matematiske og statistiske metoder i analyse og konstruksjon av signalbehandlingssystemer samt evne å bruke programmeringsverktøyet Matlab i simulering av slike systemer.

Generell kompetanse: 

  • Etter å ha tatt dette emnet skal studenten ha en forståelse for de fundamentale signalbehandlingskonsepter på overornet nivå, samt en grunnleggede persepsjon av mulige anvendelsesområder.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger
7 av 10 øvinger  må være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sven Ole Aase

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

5-6 timer forelesninger og 2 timer regneøving. 

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Signalbehandling (MIK100_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Robotteknologi og signalbehandling - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto