Prosjektemne (ELE690)

Prosjekt innen robotteknologi, signalbehandling, helseteknologi og/eller kunstig intelligens.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

ELE690

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Hensikten med dette prosjektemnet er bygge videre på kunnskaper tilegnet tidligere i studiet. Prosjektet vil bygge på flere emner, som for eksempel maskinlæring, dype nevrale nett, signalbehandling, bildebehandling, reguleringsteknikk og robotteknologi.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten være i stand til å løse en praktiske problemstilling innen robotteknologi, signalbehandling, helseteknologi og/eller kunstig intelligens. Problemstillingen må være løst innen en viss tid og arbeidet skal dokumenteres i form av en rapport og en muntlig presentasjon.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektrapport og muntlig fremføring

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektrapport 1/2 Bokstavkarakterer
Muntlig fremføring 1/2 Bokstavkarakterer

Det tildelte prosjekt gjennomføres i grupper på to til tre studenter, unntaksvis én student eller fire studenter per gruppe. Rapporten beskriver og dokumenterer arbeid i prosjektet. Rapporten gjøres i samarbeid med alle deltakerne i gruppen og alle deltagerne i gruppen får felles karakter. Prosjektoppgaven vurderes gjennom innlevert rapport og en muntlig fremføring. Begge deler må gjennomføres før endelig karakter fastsettes. Hvis en student ikke består prosjektoppgaven, må hun/han ta denne om igjen neste gang kurset undervises.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Tormod Drengstig

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

Prosjektet gjennomføres i løpet av 8-12 uker, og vi forventer at hver student bruker 3-4 timer per uke på prosjektet. Normalt jobber to studenter sammen om et prosjekt. Hver gruppe får et kort veiledningsmøte hver uke. Dersom kurset tas parallelt med ELE680 Dype nevrale nett, og prosjektet er rettet mot dyplæring, kan dette tilpasses ved at hovedtyngden av arbeidet legges på slutten av semesteret. Det forventes da at antall timer brukt per uke justeres i forhold til dette.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto