Energiteknologi (ENP120)

Energiteknologi er et bredt fagfelt som omfatter energieffektivitet, energitjenester, energiverk, energiomforming, bærekraftig energi og fornybar energi. Emnet gir en god oversikt over ulike energiteknologier og hvordan ulike energikilder knyttes sammen til energisystemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

ENP120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Grundig introduksjon til konseptene energi og kraft, gjennomgang av fornybare og ikke-fornybare energikilder, energilagring og prinsipper for og energioverføring og energiomforming. Det legges vekt på relevante beregninger for å kunne vurdere effekt og ytelse av energikilder og energisystemer.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en bred og grunnleggende forståelse for energisystemer og energiteknologier. Studentene vil få forståelse for hvordan varmelære (termodynamikk) brukes i praktiske sammenhenger og skal kunne gjøre enkle analyser ved bruk av termodynamiske prinsipper. Studentene vil få en oversikt over teknologier for fornybar energi og teknologi for konvensjonell energiproduksjon, samt samspillet mellom disse når energien skal ut til forbrukerne. Teknikker for omforming til energi fra sol, vind, vann og ulike hydrokarboner vil bli forklart og studentene skal kunne løse enkle reelle problemer ved bruk av disse teknikkene.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS200 Termo- og fluiddynamikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Digital eksamen på campus 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Godkjente tabeller,

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 obligatoriske innleveringer
Obligatoriske øvinger skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mohammad Mansouri

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og obligatoriske øvinger.

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto