Hopp til hovedinnhold

Energiteknologi ENP120

Energiteknologi er et bredt fagfelt som omfatter energieffektivitet, energitjenester, energiverk, energiomforming, bærekraftig energi og fornybar energi. Kurset gir en god oversikt over ulike energiteknologier og hvordan ulike energikilder knyttes sammen til energisystemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

ENP120

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Læringsutbytte
Emnet skal gi studentene en bred og grunnleggende forståelse for energisystemer og energiteknologier. Studentene vil få forståelse for hvordan varmelære (termodynamikk) brukes i praktiske sammenhenger og skal kunne gjøre enkle analyser ved bruk av termodynamiske prinsipper. Studentene vil få en oversikt over teknologier for fornybar energi og teknologi for konvensjonell energiproduksjon, samt samspillet mellom disse når energien skal ut til forbrukerne. Teknikker for omforming til energi fra sol, vind, vann og ulike hydrokarboner vil bli forklart og studentene skal kunne løse enkle reelle problemer ved bruk av disse teknikkene.
Innhold
Grundig introduksjon til konseptene energi og kraft, gjennomgang av fornybare og ikke-fornybare energikilder, energilagring og prinsipper for og energioverføring og energiomforming. Det legges vekt på relevante beregninger for å kunne vurdere effekt og ytelse av energikilder og energisystemer.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
FYS200 Termo- og fluiddynamikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator. , Godkjente tabeller.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
4 obligatoriske innleveringer
Fagperson(er)
Instituttleder: Øystein Arild
Emneansvarlig: Mohsen Assadi
Arbeidsformer
Forelesninger og obligatoriske øvinger. Obligatoriske øvinger skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamen.
Åpent for
Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto