Hopp til hovedinnhold

Geotermisk energi ENP130

Geotermisk energi er en fornybar energkilde som baserer seg på varme i jordskorpen. I dette kurset vil du få en innføring i hva som skal til for å bygge et geotermisk energisystem og hvordan du kan gjøre beregninger for å vurdere hvor effektivt systemet er.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

ENP130

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Læringsutbytte
Dette kurset skal gi studentene en bred og grunnleggende forståelse for geotermiske energiressurser og energiteknologier. Studentene skal kunne anvende kunnskaper i boring og termodynamikk for å vurdere reelle geotermiske systemer. De vil få innsikt i både grunne og dype geotermiske brønner og teknologier for energiomvandling og distribusjon.
Innhold
Kurset gir generell kunnskap om geotermisk energi og teknikker for energikonvertering og distribusjon. Effekten av parametere som temperaturgradient, brønndiameter og strømning for geotermisk energiproduksjon vil bli studert, både for grunne og dype systemer:  
  • Oppvarming og kjøling ved hjelp av varmepumper
  • Dampsykler for produksjon av elektrisitet med overhetet damp, våt damp med dampseparasjon og doble systemer (Organic Rankine Cykles)
  • Muligheten til å bruke eksisterende olje- og gassbrønner til geotermisk energiprodusksjon
  • Kostnadsanalyser for ulike geotermiske installasjoner
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
ENP110 Brønnteknologi
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Minst 2 obligatoriske innleveringsoppgaver
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mohammad Mansouri
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer
Forelesninger og innlevering av obligatoriske øvinger (gruppearbeid).
Åpent for
Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto