Geotermiske energisystemer (ENP130)

På grunn av de komplekse energi- og klimautfordringene vi står overfor i dag, er energiovergangen til rene, fleksible, bærekraftige og rimelige energiløsninger på toppen av de globale, nasjonale og lokale agendaene. Dette resulterte i et stadig økende behov for fremtidige ingeniører med mer tverrfaglig utdanningsbakgrunn og ferdigheter.

Målet med dette emnet er å gi studentene den nødvendige kunnskapen som kreves for å bidra til "global energiomstilling" og "ren og rimelig energi for alle" -mål. Dette vil bli oppnådd i dette kurset ved å sette studentene i stand til å ha nødvendig kunnskap om geotermiske energiressurser og relevant energiomstillingsteknikker for å utnytte slike ressurser i forskjellige applikasjoner, og forsyne strøm og varme/kjøling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

ENP130

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Dette emnet gir studentene generell kunnskap om geotermisk energi, og dens fordeler og ulemper sammenlignet med andre fornybare og ikke-fornybare energikilder. Emnet gir en generell oversikt over ulike aspekter ved geotermisk energi, fra underoverflate til overflatenergi-konverteringsteknologi, med forskjellige detaljer.

Emnet omhandler spesielt ulike teknologier som varmepumper og dampsykluser, samt flash og binære systemer, som brukes på geotermiske energisystemer for forskjellige applikasjoner, for eksempel kraftproduksjon eller termiske applikasjoner. Emnet gjennomgår noen av grunnleggende om termodynamikk, og anvendelser av noen termodynamiske diagrammer for å utføre enkel systemanalyse.

Læringsutbytte

Det forventes at studentene får en bred og grunnleggende forståelse av geotermisk energi.

Studentene vil bli utstyrt med den nødvendige kunnskapen for å utføre enkle analyser av forskjellige geotermiske systemer fra energi-, miljø- og ytelsesperspektiv.

Studentene forventes å anvende sine bore- og termodynamiske kunnskaper for å vurdere enkle geotermiske energisystemer.

Forkunnskapskrav

FYS200 Termo- og fluiddynamikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Standard kalkulator

Skriftlig eksamen med penn og papir

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minst 2 obligatoriske innleveringsoppgaver
Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få tilgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mohammad Mansouri

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Forelesninger, øvelser, interaktive diskusjoner, obligatoriske oppgaver, selvstudier og gruppearbeid.

MS Office -verktøy brukes til oppgaver.

Åpent for

Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto