Hopp til hovedinnhold

Analytisk mekanikk og feltteori FYS500

Emnet gir innføring i klassisk ikke-relativistisk og relativistisk mekanikk, Lagrange- og Hamilton-formalisme.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

FYS500

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk

Innhold

Innføring i variasjonsregning og Lagranges multiplikatormetode. Hamiltons variasjonsprinsipp og Lagrange-mekanikk. Symmetri og bevaringslover. Anvendelser inkl. bevegelse i sentralfelt, stiv kroppsdynamikk, svingninger og Lagrange-formuleringen av spesiell relativitetsteori. Hamilton-mekanikk.

Kontinuerlige systemer og felt, Lagrange- og Hamilton-mekanikk av kontinuerlige systemer. Bevaringslover for felt, energi-impulstensor. Eksempler på viktige klassiske feltteorier, Maxwells elektrodynamikk som relativistisk feltteori.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
FYS100 Mekanikk, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, MAT100 Matematiske metoder 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Matematisk formelsamling (Rottmann)

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tomas Brauner
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesninger og regneøvelser per uke.
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - Master Datateknologi - Master program Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto