Generell relativitetsteori og kosmologi (FYS600)

Emnet gir en innføring i den generelle relativitetsteorien og dens kosmologiske konsekvenser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

FYS600

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Ekvivalensprinsippet, metrikk, krumt tid-rom, tensor-regning, Einsteins feltlikninger, Schwarzschild-løsningen, tester av generell relativitetsteori, relativistiske stjerner, gravitasjonskollaps, svarte hull, gravitasjonsbølger, homogene og isotrope universmodeller, det tidlige univers.

Læringsutbytte

Studentene skal beherske de fysiske prinsippene og den matematiske formalismen til den generelle relativitetsteorien og kjenne til dens viktigste fysiske konsekvenser. De skal ha kjennskap til grunnleggende kosmologiske prinsipper og sentrale kosmologiske modeller. De skal kunne forstå faglitteratur på området og selvstendig kunne bruke teorien til analysere enkle kosmologiske problemstillinger.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS110 Astronomi, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, FYS500 Analytisk mekanikk og feltteori, MAT500 Matematisk modellering

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Alex Bentley Nielsen

Timelærer:

Jahed Abedi

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og regneøvelser pr. uke.

Åpent for

Matematikk og fysikk - masterstudium Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto