Smart drift og vedlikehold (IAM510)

I dagens raskt skiftende industrielle landskap, der teknologi og innovasjon omformer måten vi administrerer og vedlikeholder industrielle assets på, står vårt kurs i Smart drift og vedlikehold i spissen for transformasjonen innen utdanning. Dette emnet er designet for å utstyre enkeltpersoner med toppmoderne kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å navigere i Industri 4.0-æraen. Det gir en omfattende forståelse av hvordan man kan designe og administrere assets på en smart og effektiv måte, med vekt på sikkerhet, ytelsesoptimalisering, kostnadsbesparelser og bærekraft. Dette emnet forbereder ikke bare fagfolk på å møte dagens utfordringer, men plasserer dem også som fremtidsrettede ledere som er i stand til å maksimere ytelsen til eiendeler og sikre påliteligheten til kritisk industriell infrastruktur.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

IAM510

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette emnet dekker drift og vedlikeholdsledelse i Industry 4.0-æraen hvor et nytt sett med prinsipper og teknologier har aktivert og revolusjonert det klassiske drifts- og vedlikeholdsfeltet. Gjennom emnet skal vi utforske ulike fasetter, inkludert

 • Grunnleggende om drift og vedlikeholdsledelse
 • Driftsstrategi og kapasitetsplanlegging og bemanningsfilosofier
 • Drift og vedlikeholdsplanlegging
 • Reservedeler og lagerstyring
 • Drifts- og vedlikeholdslogistikkstyring
 • Industri 4.0-teknologier og smart drift- og vedlikeholds-styring
 • Vedlikeholdsstrategier, filosofier og metoder
 • Analyse av pålitelighet-tilgjengelighet-vedlikehold (RAM).
 • Risikobasert vedlikeholdsprogram, strategier og prosedyrer
 • Livssykluskostnad og kost-nytte analyse.
 • Vedlikeholdsstyringssystemer, verktøy for smart drift
 • Risikobasert vedlikehold Program: Teknisk hierarki, konsekvensklassifisering, valg av vedlikeholds- og testkonsept, feilmodus og effektanalyse, bemanningsstudie, evaluering av reservedeler og sikkerhetsintegritet.
 • Kontinuerlig forbedring og optimaliseirng av vedlikeholdsytelse
 • Bærekraftighet i drift og vedlikeholdsstyring, trender og fremtiden

Læringsutbytte

Ved å gjennomføre dette emnet skal studentene tilegne seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanser:

Kunnskap

 • Få en omfattende forståelse av risikobasert vedlikehold og modellbasert vedlikeholdsteknikk, og dets fire elementer: krav, funksjonelle, fysiske og parametriske elementer.
 • Få en omfattende forståelse av den velkjente prosjektgjennomføringsmodellen som brukes i bransjen, og dens prosjektstadier og beslutningsporter.
 • Få en teoretisk og praktisk forståelse av vedlikeholdsteknikkmetoder: teknisk hierarki, funksjonshierarki, konsekvensklassifisering, analyse av feilmodus, systempålitelighet, evaluering av tilgjengelighet og vedlikehold, valg av vedlikeholdsoppgaver, bemanningsstudie og evaluering av reservedeler.
 • Få en teoretisk og praktisk forståelse av kapitalutgifter (CAPEX), driftsutgifter (OPEX), livssykluskostnad (LCC) og potensielle livstidsfordeler (LTB).
 • Få en teoretisk og praktisk forståelse av strategisk vedlikeholdsplanlegging og styringssystemer for Digital\Cloud-vedlikehold.

Ferdigheter

 • Kunne bygge et modellbasert vedlikeholds- og testkonsept som dekker de fire elementene: krav, funksjonelle, fysiske og parametriske elementer.
 • Kunne anvende prosjektgjennomføringsmodellen med tanke på prosjektstadier og beslutningsporter.
 • Kunne utføre Maintenance Engineering-metodene: teknisk hierarki, funksjonshierarki, konsekvensklassifisering, feilmodusanalyse, systempålitelighet, tilgjengelighets- og vedlikeholdsevaluering, vedlikeholdsoppgavevalg, bemanningsstudie og reservedelsevaluering.
 • Kunne modellere og estimere kapitalutgifter (CAPEX), driftsutgifter (OPEX), livssykluskostnad (LCC) og potensielle livstidsfordeler (LTB).
 • Kunne sette opp strategisk vedlikeholdsplan og håndtere Digital\Cloud vedlikeholdsstyringssystemer.

Generell kompetanse

 • Kan analysere relevante akademiske, faglige og forskningsetiske problemer.
 • Kan jobbe i team og planlegge og lede prosjekter.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å utføre oppdrag og prosjekter.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave og presentasjon 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Læringen vurderes gjennom fire oppgaver: teorioppgave 20%, Laboppgave 20%, Kursprosjektoppgave 30% og Refleksjonsoppgave 30%.Alle oppgavene er individuelle.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen. Studenter som ikke består, kan gjennomføre mappevurdering neste gang emnet ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Laboratorieøvelser, bedriftsbesøk og gjesteforelesninger er obligatoriske.

Fagperson(er)

Faglærer:

Jawad Raza

Emneansvarlig:

Idriss El-Thalji

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektoppgave, laboratorieøvelser, bedriftsbesøk, gjesteforelesninger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Drift og vedlikeholdsstyring (OFF510_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto