Hopp til hovedinnhold

Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv IDR134

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for noen valgte idretter og friluftslivsaktiviteter tilpasset flere målgrupper. Progresjon i individuelle ferdigheter legges til grunn for at studentene skal utvikle praktisk og teoretisk kunnskap og ferdigheter. Studentene får innføring i førstehjelp og HLR, vanntilvenning og svømming, friidrett, skøyter, orientering, skileik og alpint. I friluftsliv er det fokus på klassisk friluftsliv som fjellskitur på vinteren og telttur på barmark.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

IDR134

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Kunne gjøre rede for sentrale regler, teknikk og taktikk i aktuelle aktiviteter.
 • Ha kunnskap om metodikk og progresjon knyttet til ferdighetsutvikling i aktuelle aktiviteter.
 • Ha kjennskap til planlegging, gjennomføring og vurdering av overnattingsturer til ulike årstider.
 • Kjenne til fjellvettregler og kunne ivareta sikkerheten for seg selv og andre på tur i friluftsliv og idrettsaktiviteter.
 • Ha kjennskap til naturen som lærings- og opplevelsesarena.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Utføre livredning og HLR ved bassenget.
 • Beherske grunnleggende ferdigheter og vise øvingsbilder innen aktuelle idretter og friluftslivsturer.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere idrettsaktiviteter rettet mot ulike ferdighetsnivå.
 • Gjennomføre friluftslivsturer.
 • Analysere egen ferdighet og lage en plan for læring og utvikling i idrett.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Anvende teoretisk lærestoff i og bruke lek som metode for læring i de aktuelle aktiviteter.
 • Arbeide selvstendig og sammen med andre i friluftslivsturer og i aktuelle idretter.
 • Tilrettelegge for at mestring i aktuelle idrettsaktiviteter, og naturopplevelser kan bidra til livslang bevegelsesglede.

Innhold
 • Livredning og HLR
 • Vanntilvenning og svømming
 • Friidrett
 • Skøyter
 • Orientering
 • Skileik og alpint
 • Fjellskitur på vinteren
 • Telttur på barmark

Kostnader: Transport til obligatoriske ekskursjoner på bachelorprogrammet i idrettsvitenskap dekkes av instituttet. Kostnader knyttet til overnatting inne, mat og personlig utstyr dekkes av studenten. Det tilrettelegges for gratis overnatting i telt.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Praktisk eksamen og skriftlig oppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk eksamen A - F Alle.
Skriftlig oppgave A - F
Skikurs Bestått - Ikke bestått
Vintertur Bestått - Ikke bestått
Fjelltur på barmark Bestått - Ikke bestått

Sluttvurderingen består av 5 deleksamener, hvorav det gis karakter A-F på praktisk eksamen og på skriftlig oppgave, og det gis bestått/ikke bestått i Skikurs, Vintertur og Fjelltur på barmark. Gjennomsnittet av karakterene gir sluttkarakter i emnet. Alle vurderingsdelene må være bestått for at emnet skal gi studiepoeng.Praktisk eksamen: Studentene blir trukket ut i 1 aktivitet (ut ifra Friidrett, Svømming, Orientering), hvor det gjennomføres en praktisk økt på 45 minutter. Trekning gjennomføres 4 uker før oppsatt dato for praktisk eksamen. Studentene skal vise egen ferdighet gjennom progresjonsøvelser og/eller praktiske oppgaver individuelt og/eller i grupper. Kriterier for vurdering blir tilgjengeliggjort via Canvas senest oppstarten av hver aktivitet.Skriftlig oppgave: Studentene selv velger 2 aktiviteter (ut ifra Friidrett, Svømming, Orientering, Skøyter), hvor de fremstiller et skriftlig produkt på 2000 ±10% ord/aktivitet. Oppgavene skal inneholde en refleksjon knyttet til aktiviteten og opplæringen i den (treningslogg med refleksjoner knyttet til metodikk og progresjon i egen ferdighet, refleksjoner over å samhandle med andre, og refleksjoner over det strukturelle forholdet rundt trening/øving). Det stilles krav til bruk av pensumlitteratur og oppgaven skal skrives med APA 6th referansestil. Studentene vil kunne få veiledning på oppgavene i de praktiske timene.Kravet for bestått skikurs, vintertur og fjelltur på barmark er deltagelse på ekskursjoner.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk oppmøte innenfor de enkelte idretter
Vilkår for å gå opp til eksamen: Undervisningen i forbindelse med de ulike idrettsaktivitetene er obligatorisk, og det er krav om minimum 80 % tilstedeværelse innenfor de enkelte idrettene.
Fagperson(er)
Faglærer: Øyvind Johannes Holtlien Salvesen
Studiekoordinator: Eva Leibinger
Emneansvarlig: Åge Vigane
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer
Praktiske timer, gruppearbeid, studentstyrte timer (planlegging, gjennomføring, evaluering), egentrening, ekskursjoner (dagsturer og overnattingsturer) og selvstudium.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto