Hopp til hovedinnhold

Økonomi og marked IND200

Dette kurset gir en innføring i markedsadferd i et mikroøkonomisk perspektiv. Hovedfokus er på bedriftsadferd og faktorer som påvirker bedriftens produksjon. Etterspørsel blir også dekket med fokus på konsumentene sine atferd, og på samspillet mellom etterspørsel og tilbud i markedet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

IND200

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk
Læringsutbytte
Kandidatene skal kunne gjøre rede for hvordan faktorer som bestemmer etterspørselen etter og produksjonen av forskjellige varer og hvordan prisendringer påvirker markedsadferd. Kandidaten skal kunne gjennomføre fundamentalanalyser for lønnsomhet og adferd i en næring.
Innhold
  • Innføring i mikroøkonomi
  • Bedriftens bruk av innsatsfaktorer
  • Hvordan endringer i produkt- og innsatsfaktorpriser påvirker produksjon
  • Hva bestemmer etterspørselen etter et produkt
  • Markedet
  • Hvordan markedsstruktur påvirker graden av konkurranse
  • Lønnsdannelse
  • Internasjonal handel
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator

Fagperson(er)
Faglærer: Atle Øglend
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Forelesninger, 2-4 timer pr uke
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Matematikk og fysikk - bachelorstudium Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi, 5.årig Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Mikroøkonomi (BØK105) 5
Mikroøkonomi (BØK265) 5
Organisasjon og ledelse (BIP220) 5
Innføring i økonomi (IND100) 5
Organisasjon og ledelse (IND105) 5
Organisasjon, ressurser og ledelse (BØK225) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto