Hopp til hovedinnhold

Generell kjemi KJE150

Emnet skal gi dypere forståelse for generell kjemi, særlig noen grunnleggende emner som støkiometri, syrer og baser, termokjemi, elektrokjemi, reaksjonshastighet og innføring i kjemisk termodynamikk, (spontanitet).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

KJE150

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte

Etter utført kurs skal studentene kunne:

- utføring av enkelte labanalyser

- generelle kjemilab ferdigheter

- skriving av vitenskapelige rapporter.

- prinsipper for løsninger, løsningsegenskaper og reaksjoner i vann

- prinsipper tilknyttet kjemisk termodynamikk

- prinsipper tilknyttet elektrokjemi

- prinsipper tilknyttet kjemisk kinetikk

Etter å ha fullført dette kurset skal en ha nok kompetanse til å gå videre med studier i fag som krever kjemikunnskap.

Innhold
Emnet skal gi dypere forståelse for generell kjemi, særlig noen grunnleggende emner som støkiometri, syrer og baser, termokjemi, elektrokjemi, reaksjonshastighet og innføring i kjemisk termodynamikk, (spontanitet). Forelesningene omfatter også gjennomgang av teoretisk grunnlag for laboratorieøvelser. Emnet omfatter laboratorieøvelser, 4 timer hver uke i 8 uker. Det skal gis poeng for rapportering/rapportskriving av laboratorieøvelser, samt obligatorisk oppgavelevering (analyse av ukjent prøve). Laboratoriearbeidet utgjør 25% av den endelig karakteren for emnet der teoridelen teller 75%. 
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
KJE100 Miljøkjemi og HMS
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og laboratorieøvinger

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 9/10 4 Timer A - F
Laboratorieøvinger 1/10 A - F

Skriftlig eksamen teller 90% og laboratorierapporter 10%. For å oppnå en samlet karakter i emnet må man bestå alle vurderingsdeler. Laboratoriedelen er en mappevurdering som består av 7 rapporter. Det gis ikke karakter før alle rapportene er innlevert og mappen som helhet sensureres. Det gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for laboratorieøvingene. Studenter som ønsker å ta denne vurderingsdelen på nytt, må eventuelt gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk deltakelse i alle lab øvelser: lab øvelsene er en avgjørende sentral del av dette emnet og utføring av øvelsene er obligatorisk, dette for å oppnå målene som blir nevnt i læringsutbytte, studentene må utføre obligatoriske lab øvelser: 4 timer hver uke i 8 uker. 

Det må gis beskjed om gyldig fravær til faglæreren snarest. 

Fagperson(er)
Faglærer: Emil Lindback
Veileder: Sabina Kazazic
Veileder: Lyudmyla Nilsen
Veileder: Hong Lin
Veileder: Liv Margareth Aksland
Ansvarlig laboratorieøvelser: Xiaoping Zhang
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
5 timer per uke med forelesninger. 4 timer arbeid med kjemiøvelser på kjemilab per uke i 8 uker. Levering av vitenskapelige lab-rapporter. Regneoppgaver etter hvert kapittel i pensumet.
Åpent for

På grunn av begrenset kapasitet på laboratoriet, vil emnet fra og med høsten 2008 kun være tilgjengelig for studenter opptatt på studieprogram hvor emnet inngår som obligatorisk, eller som anbefalt valgemne, i vedtatte studie- og utdanningsplaner.

Dette jfr § 3-7, pkt 5, i Lov om universitet og høgskoler.

Studenter som ikke har emnet inne i sin opprinnelige utdanningsplan, men som ønsker å følge emnet, må søke emneansvarlig instituttleder om å få tilgang. Søknaden fremmes iht retningslinjer for søknad om opptak til enkeltemner.

Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Generell kjemi (BIK230) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto